Ny forskning presenteras i samband med att tre frågor diskuteras. Inbjudna för att kommentera forskningsresultaten är Viveka Risberg, kanslichef Swedwatch, Amanda Jackson, hållbarhetschef Swedbank och Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter (ska bekräftas).

  • Ska vi ha tilltro för forskare och företag som gärna diskuterar CSR som förtroende och lönsamhet men som väjer för begreppet ansvar?
  • Är det rimligt att medierna med sitt granskande uppdrag både tillåts agera som åklagare och moralisk domare?
  • Kan det inte vara så att de stora svenska företag som inte klarar av att göra affärer på ett mer ansvarsfullt sätt än i dag riskerar att sopas bort från marknaden?

Följande forskare deltar i seminariet:

Tomas Brytting, professor i organisationsetik med föredraget Gärna förtroende men först ett rejält ansvar. Karolina Windell, ekon dr med föredraget Mediebilden formar föreställningar om vad som är ansvarsfulla organisationer. Tommy Jensen, professor i företagsekonomi med inriktning mot etik, moral och ansvarstagande med föredraget Svenska storföretagsledningar har för dåliga etiska kunskaper och färdigheter.

Professor Nils Brunsson, redaktör för Organisation & Samhälle, välkomnar till seminariet. Sven-Olof Junker, ekon dr vid Handelshögskolan och sakkunnig vid Naturskyddsföreningen modererar debatten.

Direkt efter seminariet bjuder vi på en lättare lunch utanför KAW. Ett exemplar av det senaste numret av tidskriften delas ut till alla gäster.

Dag: Fredag, 14 november 14, 2014
Tid: Seminarium 10:00–11:30, Lunch kl 11:30–12:30
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, sal: KAW, Sveavägen 65

Varmt välkomna!

Anmäl dig här (senast 10 november)