Lussebullar och kaffe på bokseminariet
Lussebullar och kaffe på bokseminariet

Göran presenterade sin nya bok ”Samhället mellan oss” och berättade bland annat om fem förutsättningar för att förstå hur relationer etableras och utvecklas: tillhörighet, förväntningar, makt/initiativ, synlighet och konsekvenser.

Han menade vidare att även begreppen organisation, institution och nätverk går att förstå utifrån samma begrepp - det som skiljer är hur de kommer till uttryck. Till exempel kanske förväntan i en vänskapsrelation handlar om att bjuda igen medan förväntan i en organisation handlar om att regler ska följas.

Efter presentationen av bokens innehåll ställdes många intressanta frågor, först av kommentatorerna och sedan av publiken. Som svar på frågor sa Göran bland mycket annat att i vänskapsrelationer finns ett behov av tillit som inte, på samma sätt, finns i familjerelationer.
 

Göran Ahrne
Göran Ahrne

Är du nöjd med diskussionen på seminariet?

Jo, jag är nöjd, säger Göran Ahrne. Det är givande att tvingas formulera sig för att besvara frågorna.

Någon särskild del av diskussionen du vill lyfta fram?

Ja, det var ju en fråga om samhällsbilden som kom upp. Där gick jag in och beskrev hur det finns likheter mellan vänskapsrelationer och byråkratier. I bägge fallen omgärdas ju medlemmarna av restriktioner och en slags övervakning.
 

Boken "Samhället mellan oss"
Boken "Samhället mellan oss"

Boken verkar vara en god bit på väg att fylla ett tomrum i vår förståelse mellan kunskapen om relation respektive samhälle. Vi vet redan en del om relationer och vi har även utvecklat mycket kunskap om samhället.

Organisationsforskningen tar ner förståelsen av samhället ett steg närmare människans relationer. Nu överbryggar Göran Ahrnes bok den sista klyftan – den mellan organisation och relation.