Renita Thedvall
Renita Thedvall

I en kommande antologi om mötesetnologi beskriver författarna vad möten kan säga om ett företag eller en organisation, och att möten kan till exempel avslöja dolda maktstrukturer och outtalade konflikter.

Lyssna på programmet som sändes tisdag den 26 april kl. 14.30.

Läs mer om Renita Thedvall och hennes forskning.