Veronika Tacke, Professor i organisationssociologi vid Bielefeld Universitet, Tyskland, gästar Score 27 mars - 20 april. Förutom informella diskussioner kring pågående projekt och framtida utbyten mellan Score och Bielefeld universitet kommer Veronika Tacke att hålla seminariet "Rethinking formality and informality in organizational theory and practice". Läs mer om seminariet här: www.score.su.se/english/research/workshops-and-conferences/workshops-and-conferences-1.69622

Läs mer om Veronika Tacke och hennes forskning här: www.uni-bielefeld.de/soz/forschung/orgsoz/Veronika_Tacke/

 

 
Veronika Tacke