Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

Forskningsfrågorna rör hur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) organiserar sig för att framställa sig som oberoende och vilken betydelse vetenskap har för organisatoriska åtgärder i form av strukturer, processer och ideologier samt varför och för vem det är viktigt att CAN framstår som oberoende.

- En sammanfattning av resultaten visar för det första att CAN använder flera olika strategier samtidigt för att främja bilden av sig själv som oberoende, säger Ola Segenstam Larsson. Organisationen använder även andra strategier än ekonomiska och de som rör en nära relation mellan stat och civilsamhälle.

En tolkning av studiens empiriska och analytiska resultat är att även om det kan vara viktigt för CAN att framstå som oberoende för att kunna genomföra sitt uppdrag, är det antagligen ännu viktigare för andra aktörer i CAN:s närhet att organisationen framstår som oberoende, fortsätter Ola Segnestam Larsson.

Läs Scorerapporten Av vetenskap stärkt saklighet. En analys av hur Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) använt vetenskap i ideologier, strukturer och processer för att framstå som oberoende (1902-2015) (pdf)