Evenemanget "Där vetenskap och ideologi möts" hålls på Ersta Sköndal högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm, den 10 december (anmälan senast 3 december).

Från Score medverkar Ola Segnestam Larsson som bland annat deltar i seminariet Vetenskapens betydelse för ideella organisationers oberoende. Vad är oberoende? Hur främjar ideella organisationer sitt oberoende? En fallstudie om CAN.

En annan Score-forskare som medverkar är Susanna Alexius som håller föreläsningen Lite vetenskap kan väl aldrig skada? - en reflektion över lockelser och fallgropar.

Slutligen medverkar även Christina Garsten, också forskare vid Score, och håller föreläsningen Makt utan mandat. Om policyprofessionella, tankesmedjor och kunskapsspridning.

Läs om hela programmet för "Där vetenskap och ideologi möts"

Ola Segnestam Larsson
Ola Segnestam Larsson

 

Susanna Alexius
Susanna Alexius

 

Christina Garsten
Christina Garsten