I projektet ska Janet Vähämäki och Susanna Alexius under tre år undersöka ett fenomen som heter ”besatt mätsyndrom” i internationellt biståndsarbete, ett begrepp som pekar på att kravet på redovisningsbara resultat blir kontraproduktivt om organisationen blir alltför upptagen med själva mätningarna och tappar fokus på biståndsarbetet i sig.

I sammanfattningen från den bedömningsgrupp som beviljade bidraget står bland annat att ansökan var ”högst originell i att följa ett fenomen som många talar om och är (plågsamt) medvetna om men som sällan har studerats systematiskt”. De ansåg också att projektet är viktigt för att känna till vad som faktiskt möjliggör eller hindrar biståndet att uppnå resultat.

- Vi tror att detta fenomen är högst aktuell inte bara för organisationer som arbetar med bistånd utan även för andra organisationer och att våra forskningsresultat därför kommer att kunna bidra med en större förståelse för hur och när mätningar hindrar utveckling och lärande, säger Janet Vähämäki.