Susanna Alexius
Susanna Alexius

Vissa statliga bolag, som till exempel Systembolaget och Svenska spel, har ett särskilt samhällsuppdrag som inte handlar om vinsstintresse. Det gäller inte Vattenfall som ska leverera viss avkastning enligt ägaren statens krav. Målen om att minska koldioxidutsläppen är underordnade. Det innebär dock inte att man bortser från dessa mål.

- "Man tror mycket på win-win och tänker att det bara är att lägga till mål så löser sig allt i någon slags uppåtgående spiral", säger Susanna Alexius i artikeln. Hon påpekar också att de som titulerar sig hållbarhetsexperter ofta är ekonomer och att "det har skett en ekonomisering kring sättet att tänka kring ekologiska och sociala värden".

Susanna Alexius och Jenny Cisneros Örnberg har bland annat djupintervjuat tjänstemän på finansdepartementet vilket lett till rön som kommer att publiceras som en vetenskaplig artikel i International Journal of Public Sector Management.

Slutsatsen från deras forskning är att vinstmål i praktiken är överordnade för statliga bolag. Det gäller även bolag med särskilt samhällsuppdrag som Systembolaget och Svenska spel.

Läs artikeln hos ETC