Renita Thedvall
Renita Thedvall

Renita Thedvall, docent i socialantropologi vid Stockholms universitet, och Jen Sandler vid University of Massachusetts Amherst är redaktörer för antologin ”Meeting Ethnography: Meetings as Key Technologies of Contemporary Governance, Development and Resistance” (Routledge) som gavs ut tidigare i år.

På agendan för det virtuella mötet stod t.ex. frågor om antropologers försummande av möten både som etnografiska föremål och som platser för etnografisk undersökning och hur makt produceras i möten.

Läs mer om det virtuella mötet: http://www.socant.su.se/om-oss/nyheter/virtuellt-m%C3%B6te-om-m%C3%B6ten-1.343121