Svenne Junker, som skrev sin doktorsavhandling vid Score, har fått ett Wallanderstipendium från Handelsbankens forskningsstiftelse. Svenne kommer att bedriva sin forskning här vid Score.