Utvärderingen fokuserar på 14 arvsfondsprojekt som på olika sätt syftat till att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta vägar till sysselsättning. Projektens långsiktiga överlevnad har i de flesta fall varit beroende av ett gott samarbete med kommunala förvaltningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Rapporten lyfter därför särskilt fram betydelsen av organisering, och särskilt förmågan att skapa förtroendefulla relationer med offentliga aktörer samt flexibilitet respektive uthållighet när förväntade stöd oförutsett dröjer eller till och med uteblir.

Läs mer och anmäl dig till webbinariet: https://www.arvsfonden.se/aktuellt/kalender/kalenderhandelser/webbinarium-15-april-att-bygga-vagar-till-sysselsattning#