Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation – presentation av nytt ramverk för kurser genomförs fredagen den 14 oktober 2022 kl. 13:00-14:00 via Zoom.

Rapporten finns tillgänglig på svenska: https://www.vr.se/analys/rapporter/vara-rapporter/2022-09-29-ramverk-for-kurser-i-forskningskommunikation.html

Rapporten finns tillgänglig på engelska: https://www.vr.se/english/just-now/news/news-archive/2022-09-29-new-framework-for-courses-in-science-communication.html

Mer information och anmälan (sista dag för anmälan är 10 oktober): https://suhf.se/aktiviteter/sa-kan-doktorander-tranas-i-forskningskommunikation/