Onsdagen 13 oktober 2021 hölls det avslutande Rifo-seminariet "Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Om förutsättningar för forskning, innovation och kunskapsbaserat beslutsfattande", se webbsändningen här: https://www.youtube.com/watch?v=fKrBLJ_bT74 Anna Jonsson medverkade.

Läs mer om projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning.

I häftet Kunskapssamverkan - Mellan elfenbenstorn och marknadstorg skrivet av Anna Jonsson, Maria Grafström och Mikael Klintman, behandlas samverkan mellan forskare och andra samhällsaktörer. Häftet ingår i en boxantologi sprungen ur forskningsprogrammet ”Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning: Svensk forskning och högre utbildning i ett internationellt sammanhang” och kan laddas ner här (pdf): https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/kunskapssamverkan-mellan-elfenbenstorn-och-marknadstorg-1.555320