För närvarande är följande personer forskningsledare på Score:


Martin Gustavsson (ekonomisk historia)
Mikaela Sundberg (sociologi)
Kristina Tamm Hallström (företagsekonomi)
Renita Thedvall (socialantropologi)