För närvarande är följande personer forskningsledare på Score:

Susanna Alexius (företagsekonomi)
Linda Soneryd (sociologi)

 

 

Foto: Juliana Wiklund