Ordförande: 
Christina Garsten, professor i socialantropologi, SU

Ledamöter:
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score (SIR/HHS/SU)
Gustav Agnesson, doktorand, Stockholm Business School
Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Score (SIR/SU)
Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur (SU)
Mikaela Sundberg, professor i sociologi (SU)
Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi, Score (HHS/SIR)
Renita Thedvall, professor i socialantropologi, Score (SU)

Suppleanter:
Livia Johannesson, doktor i statsvetenskap (SU)
Carl Yngfalk,  Fil. dr i företagsekonomi (SU)

Föredragande i styrelsen är föreståndaren:
Staffan Furusten, professor i företagsekonomi, Score (SIR/SU)
 

Utsikt Foto: Juliana Wiklund