Ordförande

Staffan Furusten, professor i företagsekonomi, särskilt management, organisation och samhälle

Ledamöter

Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi
Renita Thedvall, docent i socialantropologi
Per Lundin, professor
Adrienne Sörbom, professor i sociologi
Lovisa Näslund, fil. dr i företagsekonomi
Carl Yngfalk, fil. dr i företagsekonomi
Gustav Agnesson, doktorand

Suppleanter

Maria Grafström, docent i företagsekonomi
Livia Johannesson, doktor i statsvetenskap

Föredragande i styrelsen är föreståndaren

Mikaela Sundberg, professor i sociologi

Utsikt Foto: Juliana Wiklund