Rådet består av framstående svenska och utländska forskare.

Ordförande är professor Lars Engwall, Uppsala universitet.
Haldor Byrkjeflot, Universitetet i Oslo
Michael Barzelay, London School of Economics
Lars Engwall, Uppsala universitet (Ordförande)
Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo
John Meyer, Stanford University
Christine Musselin, Sciences Po, CNRS
Bo Stråth, University of Helsinki
Susan Wright, Aarhus University

Foto: Juliana Wiklund