Score leds av en föreståndare, professor Staffan Furusten, och en biträdande föreståndare, docent Renita Thedvall.

Score har fyra forskningsledare, utnämnda bland de seniora forskarna samt en styrelse, utsedd av rektorerna vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Christina Garsten är styrelsens ordförande. Score har även ett vetenskapligt råd där Lars Engwall är ordförande.

Detalj Nobelhuset Foto: Juliana Wiklund