Score ägnar sig åt grundläggande forskning om offentlig styrning och organisation som inriktas på ett antal breda teman. Verksamheten bedrivs i projekt av olika storlek, de flesta finansierade genom anslag från externa finansiärer, bl a Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelse, FAS och Formas.