Score i media

s

”Samhall sviker sitt uppdrag”

”Samhall sviker till stora delar sitt samhällsuppdrag och redan utsatta människor får betala priset. Att styra om verksamheten mot marknader som präglas av långsiktiga uppdrag, ömsesidig kännedom och gemensam utveckling är en bättre väg att gå”, skriver Mats Jutterström, som studerat Samhall och andra statliga bolag, i en debattartikel i Dagens Arbete.

Ansiktsigenkänning på gott och ont - Johan Lagerkvist i Sveriges Radio P1 Godmorgon, världen!

Våra ansikten blir biometrisk hårdvaluta för IT-bolag som bygger databaser baserade på ansiktsigenkänning. Tävlingar som 10 Year Challenge i sociala medier blir en del i det arbetet. Samtidigt är våra ansikten känslig information och den digitala nyckel som kan komma att ersätta våra lösenord. Datainspektionen och Fredrik Blix och Johan Lagerkvist vid Stockholms universitet diskuterar i Sveriges Radio P1 Godmorgon, världen!

e

”Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt”

World Economic Forums makt är problematisk. Organisationen är icke- demokratisk och kan inte utkrävas ansvar. Det skriver Christina Garsten och Adrienne Sörbom i DN Debatt.

Foreign Affairs uppmärksammar bok om World Economic Forum

Tidningen Foreign Affairs recenserar ”Discreet Power. How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” av Christina Garsten och Adrienne Sörbom vid Score, Stockholms universitet.

w

"Arbetsförmedlingen tvingar anställda timrapportera allt”

Göran Sundström ifrågasätter på DN Debatt Arbetsförmedlingens beslut att tvinga anställda till långtgående tidrapportering vilket bland annat går emot regeringens ”Tillitsreform”.

32

"Det hållbara företaget - en utopi"

Svenne Junker diskuterade hållbarhet, hållbara marknader och hållbarhet i utbildningar i Sveriges Radios program Klotet.

”Kinaturbulens bör även bekymra forskarvärlden”

Turbulensen kring SVT:s program ”Svenska nyheter” och protesterna mot satirinslaget om Kina borde bli en tankeställare också för forskarvärlden. Det menar Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur i en intervju i Universitetsläraren.

s

Dåliga avtal utbrett problem inom offentlig sektor

De skenande kostnaderna för SLL i form av dyra stödstrumpor har väckt stor uppmärksamhet. Enligt Staffan Furusten, forskare vid Score, är upphandlingen med SLL ett extremt exempel på när offentliga medel missbrukas. - Men principiellt pekar det på ett mer utbrett problem inom offentlig sektor, som att man kanske betalar för sådant som man inte har behov av, säger han i en intervju i DN och i Ekot Kvart i fem.

Renita Thedvall

Vad kan möten säga om ett företag eller en organisation?

I Vetenskapsradion Forum i Sveriges Radio P1 berättade Renita Thedvall, socialantropolog och mötesforskare vid Score, om vad möten kan säga om ett företag eller en organisation, och att möten kan avslöja dolda maktstrukturer och outtalade konflikter.

Karolina Windell

Media påverkar företags hållbarhetsarbete

Företags hållbarhetsarbete riskerar att bli kortsiktigt om de navigerar efter medias rapportering.

Carl Yngfalk

Handeln kan göra mer i problemet med matsvinn

Carl Yngfalk, forskare vid Score, intervjuas i konsumentprogrammet +Plus på SVT om handelns roll i ett av vår tids största samhällsproblem, matsvinnet.

Susanna Alexius

Vinst viktigast för statligt bolag

I en artikel i ETC berättar Susanna Alexius, forskare vid Score, att ekonomer utövar oproportionellt stort inflytande både på regeringskansliet och på de statliga bolagen.

Christina Garsten

Video: En framväxande maktelit - de policyprofessionella

Boken "Makt utan mandat" skildrar de policyprofessionella i svensk politik (bland annat politiskt sakkunniga, pressekreterare och PR-konsulter på fackförbund och tankesmedjor). Forskningsresultaten som boken bygger på presenterades vid ett seminarium som filmades av SVT Forum.

Susanna Alexius

Taximarknaden återregleras - men inte av staten

Susanna Alexius, forskare på Score, berättar för Vetandets värld i radions P1 att taximarknaden som avreglerades på 1990-talet håller på att återregleras av bolag på angränsande marknader.

"Låt inte medierna sätta agendan för företagens samhällsansvar"

Scoreforskarna Maria Grafström och Karolina Windell skriver i en artikel i Veckans Affärer att mediernas rapportering kring CSR är för endimensionell och målar upp en felaktig bild av vad samhällsansvar egentligen handlar om.

staffan

Lyssna på Staffan Furusten i Studio Ett

Företagen lämnar de mindre orterna. Frågan är hur vanlig den här trenden är, och vad ett företag vinner och förlorar på att flytta från orten där det alltid funnits till en storstad. Lyssna på ett reportage från Eslöv och ett uppföljande samtal med Staffan Furusten.

Christina Garsten

Christina Garsten i samtal i P1 om tankesmedjor

Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och verksam vid Score, medverkade i programmet OBS Magasin i Sveriges Radio P1 om "Tankesmedjor som politiska plogar. Samtal om betydelsen av tankesmedjornas invasion"

ifl

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta om vad som utmärker offentligt ledarskap, och om deras känsla för det allmänna. Rösterna tillhör deltagare i IFL vid Handelshögskolans chefsprogram Offentliga sektorns managementprogram (OSMP), där Score medverkar som partner.

Susanna Alexius

Podcast om forskningsprogrammet "Att organisera marknader"

Susanna Alexius talar om forskningsprogrammet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond: ”Organizing markets”.

Staffan Furusten

Lyssna på Staffan Furusten i podcast om Okunskapens triumf, del 1

Staffan Furusten intervjuades av Anna Magnusson, ordförande i KFUM, kring Okunskapens triumf.

Susanna Alexius & Leina Löwenberg intervjuas i tidningen Finansliv

Susanna Alexius och Leina Löwenberg intervjuades i tidningen Finansliv med anledning av den aktuella Scorerapporten om bankernas hållbarhetsrapporter.

Recension av Adrienne Sörboms bok i Aftonbladet Kultur

"Politikens gränser Globalisering, socialdemokrati och banden till nationen" av Adrienne Sörbom recenserades av Petter Larsson i Aftonbladet Kultur 10 maj.

Susanna Alexius i VLT

Susanna Alexius intervjuades i artikeln "Målstyrning tveeggat svärd" i VLT den 19 maj.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referensnummer: 321

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se