Score i media

Davosmötet utan stjärnglans

Efter två års uppehåll under Corona-pandemin är det åter dags för World Economic Forums möte i Davos. Men är det ett möte som förlorat sin forna stjärnglans? Adrienne Sörbom, professor i sociologi, forskar om World Eonomic Forum och intervjuas i en artikel på Agence France-Presse (AFP).

Den ”gränslösa vänskapen” mellan Peking och Moskva har redan sprickor i muren

Med sitt tidiga stöd till Ryssland har Kina urholkat sin egen utrikespolitik. Hur länge håller den missbedömningen? Vänskap mellan diktaturer varar inte för evigt. Det finns skäl för viss optimism, skriver Johan Lagerkvist i DN Kulturdebatt.

Staffan Furusten om skolförsäljningar: ”Onyanserad debatt”

– Det är inte så enkelt att marknaden alltid är bra eller att offentligt alltid är bra. Det är snarare så att olika ägandeformer är olika bra på att nå olika mål, säger Staffan Furusten i SVT Nyheter Stockholm.

SvD Under strecket: Inför lagen ska alla helst vara olika

Hur kommer det sig att juridiken tillåter uppenbara orättvisor som mäns våld mot kvinnor att fortgå? Läs Livia Johannessons Understreckare publicerad i SvD 30 november 2021.

Ny artikel om utvärderingen av forskning

Lambros Roumbanis är aktuell med artikeln “The Oracles of Science: On grant peer review and competitive funding". Artikeln ingår i ett specialnummer av tidskriften Social Science Information.

DN Kulturdebatt. Välkommen till det nya kalla kriget med supermakten Kina

Ödesfrågorna är många nu. Samtidigt tornar ett kallt krig mellan västvärlden och Kina upp sig. Sanktionerna som utväxlats i veckan är startskottet för denna nya kärva tid, skriver Johan Lagerkvist. Men hur ska väst agera då – för klimatkrisen kräver globalt samarbete?

DN Debatt. ”Priset för NKS är demokratin, rättssäkerheten och effektiviteten”

I en ny bok som överlämnats till Region Stockholm diskuterar tio forskare om sjukhuset Nya Karolinska Solna varit ett framgångsrikt projekt. "I en mening kan man hävda det – sjukhuset står där i dag och de ursprungliga idéerna har haft bärkraft. Samtidigt har projektet haft ett pris för demokratin, rättssäkerheten och effektiviteten" skriver författarna i DN Debatt.

Hanna Sofia Rehnberg i podden Kapitalet om sin forskning om ”strategiskt berättande”

Hanna Sofia Rehnberg medverkade nyligen i podden Kapitalets program om storytelling där hon berättade om sin forskning om ”strategiskt berättande”.

Utan kropparna blir vi spöklika inför varandra

Vad innebär det egentligen för människor att jobba och mötas via digitala plattformar som Zoom och Teams? När kropparna och den fysiska kontakten lämnas utanför rummet. Sociologen Maria Törnqvist granskar det virtuella mötesrummet.

Är asylrättens dagar räknade?

Aldrig förr har så många människor varit på flykt som nu. Samtidigt begränsar EU möjligheterna att söka asyl genom externaliserade gränskontroller och flyktingläger på isolerade öar. Mycket tyder på att asylrätten, som princip och politik, långsamt håller på att falla sönder. Det skriver Livia Johannesson och Annika Lindberg i en Understreckare publicerad i SvD 18 december 2020.

Nils Brunsson i DN Debatt: ”Oväntad tillväxtkritik från Timbro”

Genom att flytta över trafik från vägar och flyg till järnväg så skonas klimatet samtidigt som det går att upprätthålla mobiliteten. Det skriver professor Nils Brunsson i en replik i DN Debatt om höghastighetståg.

Maria Grafström i intervju i Chefen i fokus

I dag har organisationer i hög grad anpassat sig till media, enligt Maria Grafström. Den externa bilden av verksamheten blir allt viktigare och chefer förväntas tänka mer på hur de och arbetsplatsen framstår.

Artikel i Curie: ”Ny kunskap krockar alltid med det som redan finns”

Anna Jonsson, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och forskare vid Score, intervjuades om samverkan i tidningen Curie.

Replik i SvD: ”Nya stambanor långt ifrån tillräckligt”

Investeringar i järnvägar är extremt långsiktiga. Frågan ryms inte enbart i en ekonomisk kalkyl. Det handlar om vilken mobilitet och hållbarhet vi vill unna framtida generationer, skriver Nils Brunsson och Per Lundin i en replik i SvD.

Experter sågar kalkyler för stora tågprojekt

Stora investeringar i järnvägar är en politisk fråga om vilket samhälle vi vill ha i framtiden – det handlar kanske om ett 150-årigt perspektiv, som då stambanor byggdes förra gången. Svaret på den frågan kan man inte räkna sig fram till, säger Nils Brunsson, professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet och verksam vid Score.

Offentliga upphandlingar skapar frågetecken när leverantör inte presterar

Sjukvården har i flera regioner ställts inför stora problem när leverantören Apotekstjänst inte kunnat få fram sjukhusmaterial i tid, vilket fått allvarliga följder som exempelvis inställda operationer. Förutom bolaget nämns i kritiken även själva upphandlingsförfarandet. Hur står det egentligen till med kunskapen när det kommer till offentliga upphandlingar? Mats Jutterström intervjuades av Anders Diamant i Sveriges Radio P1 Studio Ett.

Materialkris i sjukvården

Minst 180 operationer har ställts in i de regioner där bristen på sjukvårdsmaterial är akut. Staffan Furusten gästade TV4 Nyhetsmorgons studio och förklarade hur offentliga upphandlingar egentligen går till.

”Risk för ökad misstro när forskare tvingas förenkla”

Samtidigt med varningarna för ökad populism och faktaresistens ser vi en alltför förenklad syn på forskning och kunskap i ett medialiserat samhälle med krav på tvärsäkra uttalanden. Forskning blir ett politiskt slagträ för att bekräfta olika intressenters teser och perspektiv, skriver Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson och Mikael Klintman i DN Debatt 20 oktober 2019.

Artikel i Organisation & samhälle: Ledarskap i politiken – då och nu

Ledare i politiken får allt mindre utrymme för reflektion, eftertanke och långsiktighet. Det skriver Anna Kinberg Batra, Ingalill Holmberg och Mats Jutterström i en artikel i det senaste numret (2019/02) av tidskriften Organisation & samhälle.

Johan Lagerkvist i DN: I Hongkong rämnar tanken på ”ett land, två system”

Att Hongkong är polariserat har hamnat i skymundan under sommarens massprotester. Det finns många konservativa i staden som stöttar etablissemanget. Och det lär därför bli oerhört svårt att finna en väg ut ur dödläget, skriver professor Johan Lagerkvist i DN.

När ska vi sluta dansa efter Pekings pipa?

Omvärldens val att blunda för massakern vid Himmelska fridens torg kan ses som startskottet för den globala utarmningen av mänskliga rättigheter. I dag går det dock inte längre att gömma sig bakom argumentet att ekonomisk modernisering automatiskt skulle leda till demokrati, skriver Johan Lagerkvist i SvD.

”Samhall sviker sitt uppdrag”

”Samhall sviker till stora delar sitt samhällsuppdrag och redan utsatta människor får betala priset. Att styra om verksamheten mot marknader som präglas av långsiktiga uppdrag, ömsesidig kännedom och gemensam utveckling är en bättre väg att gå”, skriver Mats Jutterström, som studerat Samhall och andra statliga bolag, i en debattartikel i Dagens Arbete.

Ansiktsigenkänning på gott och ont - Johan Lagerkvist i Sveriges Radio P1 Godmorgon, världen!

Våra ansikten blir biometrisk hårdvaluta för IT-bolag som bygger databaser baserade på ansiktsigenkänning. Tävlingar som 10 Year Challenge i sociala medier blir en del i det arbetet. Samtidigt är våra ansikten känslig information och den digitala nyckel som kan komma att ersätta våra lösenord. Datainspektionen och Fredrik Blix och Johan Lagerkvist vid Stockholms universitet diskuterar i Sveriges Radio P1 Godmorgon, världen!

”Den dolda makten i Davos måste granskas kritiskt”

World Economic Forums makt är problematisk. Organisationen är icke- demokratisk och kan inte utkrävas ansvar. Det skriver Christina Garsten och Adrienne Sörbom i DN Debatt.

Foreign Affairs uppmärksammar bok om World Economic Forum

Tidningen Foreign Affairs recenserar ”Discreet Power. How the World Economic Forum Shapes Market Agendas” av Christina Garsten och Adrienne Sörbom vid Score, Stockholms universitet.

"Arbetsförmedlingen tvingar anställda timrapportera allt”

Göran Sundström ifrågasätter på DN Debatt Arbetsförmedlingens beslut att tvinga anställda till långtgående tidrapportering vilket bland annat går emot regeringens ”Tillitsreform”.

"Det hållbara företaget - en utopi"

Svenne Junker diskuterade hållbarhet, hållbara marknader och hållbarhet i utbildningar i Sveriges Radios program Klotet.

”Kinaturbulens bör även bekymra forskarvärlden”

Turbulensen kring SVT:s program ”Svenska nyheter” och protesterna mot satirinslaget om Kina borde bli en tankeställare också för forskarvärlden. Det menar Johan Lagerkvist, professor i Kinas språk och kultur i en intervju i Universitetsläraren.

Dåliga avtal utbrett problem inom offentlig sektor

De skenande kostnaderna för SLL i form av dyra stödstrumpor har väckt stor uppmärksamhet. Enligt Staffan Furusten, forskare vid Score, är upphandlingen med SLL ett extremt exempel på när offentliga medel missbrukas. - Men principiellt pekar det på ett mer utbrett problem inom offentlig sektor, som att man kanske betalar för sådant som man inte har behov av, säger han i en intervju i DN och i Ekot Kvart i fem.

Vad kan möten säga om ett företag eller en organisation?

I Vetenskapsradion Forum i Sveriges Radio P1 berättade Renita Thedvall, socialantropolog och mötesforskare vid Score, om vad möten kan säga om ett företag eller en organisation, och att möten kan avslöja dolda maktstrukturer och outtalade konflikter.

Karolina Windell

Media påverkar företags hållbarhetsarbete

Företags hållbarhetsarbete riskerar att bli kortsiktigt om de navigerar efter medias rapportering.

Carl Yngfalk

Handeln kan göra mer i problemet med matsvinn

Carl Yngfalk, forskare vid Score, intervjuas i konsumentprogrammet +Plus på SVT om handelns roll i ett av vår tids största samhällsproblem, matsvinnet.

Susanna Alexius

Vinst viktigast för statligt bolag

I en artikel i ETC berättar Susanna Alexius, forskare vid Score, att ekonomer utövar oproportionellt stort inflytande både på regeringskansliet och på de statliga bolagen.

Christina Garsten

Video: En framväxande maktelit - de policyprofessionella

Boken "Makt utan mandat" skildrar de policyprofessionella i svensk politik (bland annat politiskt sakkunniga, pressekreterare och PR-konsulter på fackförbund och tankesmedjor). Forskningsresultaten som boken bygger på presenterades vid ett seminarium som filmades av SVT Forum.

Susanna Alexius

Taximarknaden återregleras - men inte av staten

Susanna Alexius, forskare på Score, berättar för Vetandets värld i radions P1 att taximarknaden som avreglerades på 1990-talet håller på att återregleras av bolag på angränsande marknader.

"Låt inte medierna sätta agendan för företagens samhällsansvar"

Scoreforskarna Maria Grafström och Karolina Windell skriver i en artikel i Veckans Affärer att mediernas rapportering kring CSR är för endimensionell och målar upp en felaktig bild av vad samhällsansvar egentligen handlar om.

Lyssna på Staffan Furusten i Studio Ett

Företagen lämnar de mindre orterna. Frågan är hur vanlig den här trenden är, och vad ett företag vinner och förlorar på att flytta från orten där det alltid funnits till en storstad. Lyssna på ett reportage från Eslöv och ett uppföljande samtal med Staffan Furusten.

Christina Garsten i samtal i P1 om tankesmedjor

Christina Garsten, professor i socialantropologi vid Stockholms universitet och verksam vid Score, medverkade i programmet OBS Magasin i Sveriges Radio P1 om "Tankesmedjor som politiska plogar. Samtal om betydelsen av tankesmedjornas invasion"

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta om vad som utmärker offentligt ledarskap, och om deras känsla för det allmänna. Rösterna tillhör deltagare i IFL vid Handelshögskolans chefsprogram Offentliga sektorns managementprogram (OSMP), där Score medverkar som partner.

Podcast om forskningsprogrammet "Att organisera marknader"

Susanna Alexius talar om forskningsprogrammet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond: ”Organizing markets”.

Staffan Furusten

Lyssna på Staffan Furusten i podcast om Okunskapens triumf, del 1

Staffan Furusten intervjuades av Anna Magnusson, ordförande i KFUM, kring Okunskapens triumf.

Susanna Alexius & Leina Löwenberg intervjuas i tidningen Finansliv

Susanna Alexius och Leina Löwenberg intervjuades i tidningen Finansliv med anledning av den aktuella Scorerapporten om bankernas hållbarhetsrapporter.

Recension av Adrienne Sörboms bok i Aftonbladet Kultur

"Politikens gränser Globalisering, socialdemokrati och banden till nationen" av Adrienne Sörbom recenserades av Petter Larsson i Aftonbladet Kultur 10 maj.

Susanna Alexius i VLT

Susanna Alexius intervjuades i artikeln "Målstyrning tveeggat svärd" i VLT den 19 maj.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se