Video & podcasts

Webbsändning från seminariet "Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning"

Projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning är nu avslutat.

Anna Jonsson och Axel Brechensbauer i webbinarium om Serier & forskning

Det finns ett stort intresse att använda tecknade serier som del i forskningsprocesser och för att förmedla forskningsresultat. På detta webbinarium vid Mötesplats: Serier, Malmö univiersitet, presenteras några erfarenheter av detta och diskuteras förutsättningarna för hur detta område för samverkan kan utvecklas.

Webbinarium kring ny rapport: Att bygga vägar till sysselsättning

Den 15 april klockan 8.30-9.30 presenterar Carl Yngfalk och Hannah Altman en arvsfondsfinansierad utvärdering på temat arbete och sysselsättning. Välkommen att delta online!

The Score Lecture on Organization 2018 (filmed lecture)

The Score Lecture on Organization 2018 was held on December 6 by Cris Shore, Professor of Social Anthropology, University of Auckland.

Se filmen från Score Lecture on Organization 2016

Fredag den 27 maj 2016 gav Professor John W. Meyer, Stanford University, föreläsningen Highly Institutionalized Organization: Status and Prospect. Nu kan du se filmen från föreläsningen.

Rosalind Eyben

The Politics of Results and Transformational Development – What Needs to Change?

30 september hölls ett bok-seminarium med temat ”Resultat och Evidenspolitik i utvecklingssamarbetet” vid Handelshögskolan i Stockholm. Arrangörer var Score i samarbete med Handelshögskolan. Se filmen från evenemanget.

Christina Garsten

Video: En framväxande maktelit - de policyprofessionella

Boken "Makt utan mandat" skildrar de policyprofessionella i svensk politik (bland annat politiskt sakkunniga, pressekreterare och PR-konsulter på fackförbund och tankesmedjor). Forskningsresultaten som boken bygger på presenterades vid ett seminarium som filmades av SVT Forum.

Susanna Alexius

Taximarknaden återregleras - men inte av staten

Susanna Alexius, forskare på Score, berättar för Vetandets värld i radions P1 att taximarknaden som avreglerades på 1990-talet håller på att återregleras av bolag på angränsande marknader.

Trettio år av New Public Management  – behov av förändring

Trettio år av New Public Management - behov av förändring?

Video ifrån ett av Score och tidskriften Organisation & Samhälle arrangerat seminarium om styrningsformer i stat och kommuner på Handelshögskolan i torsdags, 26:e mars.

Score Lecture on Organization - Marie-Laure Djelic

Marie-Laure Djelic, ESSEC Business School, gave the Score Lecture on Organization on September 25th, 2014.

Susanna Alexsius

Marknader är inte självorganiserande

Video där Susanna Alexius berättar om hur oväntade organisatörer behöver gripa in i marknader - trots att avsikten varit att prismekanismen och den osynliga handen skulle ge en friare, självorganiserande dynamik.

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta

Hör högre chefer i offentlig sektor berätta om vad som utmärker offentligt ledarskap, och om deras känsla för det allmänna. Rösterna tillhör deltagare i IFL vid Handelshögskolans chefsprogram Offentliga sektorns managementprogram (OSMP), där Score medverkar som partner.

Podcast om forskningsprogrammet "Att organisera marknader"

Susanna Alexius talar om forskningsprogrammet finansierat av Riksbankens Jubileumsfond: ”Organizing markets”.

Staffan Furusten

Lyssna på Staffan Furusten i podcast om Okunskapens triumf, del 1

Staffan Furusten intervjuades av Anna Magnusson, ordförande i KFUM, kring Okunskapens triumf.

Se filmen om Scores 20-årsjubileum

2012 fyllde Score 20 år. Det firade vi med ett jubileumssymposium, där vi med utgångspunkt i resultat från våra tidigare studier blickade framåt mot de kommande 20 åren.

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se