1996


Ahrne, Göran. 1996. Sociologi och förvaltning. Fem forskare om förvaltningen. Stockholm: Statskontoret. S. 118-134.

Ahrne, Göran. 1996. "Civil Society and Civil Organization". Organization, vol. 3, nr. 1.

Brunsson, Nils. 1996. "Managing Organizational Disorder", i The Logic of Organizational Disorder, M. Warglien och M. Masuch (red.). Berlin: De Gruyter.

Fernler, Karin. 1996. "Pluralisme et homogénéité: les effets de la dérégulation des municipalités suédoises". La lettre du Management Public, No. 4.

Forssell, Anders och David Jansson. 1996. "The Logic of Organizational Transformation: on the Conversion of Non-Business Organizations", i Translating Organizational Change, B. Czarniawska och G. Sevón (red.). Berlin: De Gruyter.

Furusten, Staffan. 1996. "The Creation of Popular Management Texts - On Ideological Rhetoric in the Creation of Managerial 'Knowledge'", i The Diffusion and Consumption of Business Knowledge, J. Alvarez (red.). London: McMillan.

Furusten, Staffan. 1996. "Let's go beyond the Myths of Management", i Theory-building in the Business Sciences: Papers from the second EDAMBA summer school, T. Elfring, H. Siggard-Jensen och A. Money (red.). Köpenhamn: Handelshögskolans förlag.

Furusten, Staffan och Nils Kinch. 1996. "Scandinavian Management, Where are You?", i Perspectives on Scandinavian Management, S. Jönsson (red.). Göteborg: GRI.

Garsten, Christina. 1996. "The Double-Dealing of Rhetoric - An Anthropological Perspective on the Dynamics of Organizing in the Public Sector", i State, Market and Organizational Forms, Bugra och Usdiken (red.). Berlin: Walter de Gruyter.

Grey, Chris. 1996. "Towards a critique of managerialism: The contribution of Simone Weil". Journal of Management Studies, vol. 33, No. 5.

Henning, Roger och Dick Ramström. 1996. "Aldaris och Saku - privatisering i Baltikum", i Navigatör och inspiratör, G. Ekvall (red.). Lund: Studentlitteratur.

Nilsson, Karin. 1996. "Practice, Myths and Theories for Change: The Reconstruction of an East German Organization". Organization Studies, vol. 17, 2.

Nilsson, Karin. 1996. "From Public to Private? Seven Modes of Constructing the Privatised Organisation", i Business, Government and Society -Proceedings of the Second Aidea Giovani International Conference, L. Brusati (red). Milano: CUEM.

Papakostas, Apostolis. 1996. "Tid, sociala rum och arbetarrörelsens framväxt. En jämförelse mellan Sverige och Grekland". Arkiv, nr 67/68.

Premfors, Rune. 1996. "Folkomröstningar och europeisk integration". SOU 1996:16 Förankring och rättigheter.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1996. "Imitating by Editing Success. The Construction of Organizational Fields", i Translating organizational change. B. Czarniawska och G. Sevón (red.). Berlin: De Gruyter.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1996. "I styrbarhetens utmarker", i Projektets paradoxer. Sahlin (red.). Lund: Studentlitteratur.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1996. "Innovation genom imitation - om organisationsidéers spridning", i Idéer som styr: en antologi om bärande idéer i vetenskap och samhällsdebatt. P. Härd af Segerstad (red.). Uppsala: IPF.

Ståhlberg, Ann-Charlotte. 1996. "Avtalssystemen ur jämställdhetssynpunkt". SOU 1996:113, del 2, En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering, slutbetänkande av Sjuk- och arbetsskadekommittén.

Tamm Hallström, Kristina. 1996. "The Production of Management Standards". Revue d'Economie Industrielle, No 74.
 

1995

 

Abiala, Kristina och Göran Ahrne. 1995. "Privata tjänster och privata känslor", i Människan i tjänstesamhället, L. G. Svensson och P. Orban (red.) . Lund: Studentlitteratur.

Ahrne, Göran. 1995. "Recension av Trine Schreiber: Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene. Kvinners möde med ny teknologi og organisatorisk forandring". Sociologisk forskning, nr 1.

Ahrne, Göran. 1995. "Omvandlingen från individ till samhälle". Dansk Sociologi, nr 1.

Ahrne, Göran. 1995. "Recension av Björn Hvinden: Divided against itself. A study of integration in welfare bureaucracy". Acta Sociologica, no 1.

Ahrne, Göran. 1995. "Medborgaren vid det byråkratiska gränssnittet", i Den lilla samhällsdialogen, Ds 1995:39, K. Abrahamsson och U. Björklund (red.). Stockholm: Civildepartementet.

Ahrne, Göran. 1995. "Byråkratins paradoxer". Framtider, nr.3.

Brunsson, Nils. 1995. "Ideas and Actions: Justification and Hypocrisy as Alternatives to Control", i Studies of Organizations: The European Tradition. S. B. Bacharach, P. Gagliardi och B. Mundell.Greenwich: JAI Press Inc.

Czarniawska-Joerges, Barbara och Bengt Jacobsson. 1995. "Political Organizations and Commedia Dell'Arte". Organization Studies, vol. 16, 3.

Czarniawska-Joerges, Barbara och Bengt Jacobsson. 1995. "Modern politik är ett klassiskt skådespel". Quid Novo Ledarskap.

Garsten, Christina. 1995. "Bokanmälan: Ulf Mellström, Engineering lives - Technology, Time and Space in a Male-Centred World". Arbetsmarknad och Arbetsliv, årgång 1, nr 2.

Helgesson, Claes-Fredrik och Staffan Hultén, Douglas J. Puffert. 1995. "Standards as institutions: Problems with creating all-European standards for terminal equipment", i On economic institutions: Theory and applications, J. Groenewegen, C. Pitelis och S. E. Sjöstrand (red.). Aldershot: Edward Elgar.

Henning, Roger och I. Liljenäs. 1995. "Den europeiska arkipelagen". Geografiska notiser, nr 4.

Jacobsson, Bengt. 1995. "Le organizzazioni come oggetto volontario di standardizzazione. Alcune note sulle riforme nel settore pubblico in Svezia". Rivista Trimestrale Di.Scienza Dell'Amministrazione, nr 3.

Jacobsson, Bengt. 1995. "Idéer om förvaltning och politik", i Nordiske förvaltningsreformer, Lægreid och Pedersen (red.). Danmarks forvaltningshöjskole.

Jansson, David och Anders Forssell. 1995. "Ord som fängslar: om kommunernas företagisering". Statsvetenskaplig Tidskrift, årgång 98, nr 3.

Nilsson, Karin. 1995. "A Theoretical Framework for Constructing a Picture of Privatisation", i European Research Paradigms in Business Studies, H. S. Jensen och T. Elfring. Handelshöjskolens Forlag.

Ståhlberg, Ann-Charlotte. 1995. "Women's Pension in Sweden". Scandinavian Journal of Social Welfare, No. 4.

Ståhlberg, Ann-Charlotte. 1995. "Books Review, World Bank: 'Averting the Old Age Crisis'". Scandinavian Journal of Social Welfare, no 4.
  

1994

 

Ahrne, Göran. 1994. "Recension av Åke Sandberg, et. al. Technological Change and Co-Determination in Sweden". Contemporary Sociology, March 1994.

Brunsson, Nils. 1994. "Politicization and 'Company-ization' - on Institutional Affiliation and Confusion in the Organizational World". Management Accounting Research, 5.

Fernler, Karin. 1994. "Nordisk företagsekonomi - Finns det?". MTC Kontakten, årgång 9, nr 23.

Helgesson, Claes-Fredrik och Dimitrios Ioannidis. 1994. "Företagande i en föränderlig politisk miljö. Telia och staten vid ett industripolitiskt vägskäl", i Företag och marknader i förändring – Dynamik i nätverk, S. Hultén och L-G. Mattsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus förlag.

Meyer, John W. 1994. "Rationalized Environments", i Institutional Environments and Organizations, Structural Complexity and Individualism, Scott, Richard och Meyer (red.). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1994. "Group Identities as the Building Blocks of Organizations: a Story about Nurses' Daily Work". Scandinavian Journal of Management, vol. 10, nr 2.

Wittrock, Björn. 1994. "A Prominent Institution of an Unusual Type in 25 Jahre WZB". Art und Ort der Forschung. Berlin: WZB, W. Zapf (HRGS).
 

1993

 

Brunsson, Nils. 1993. "Ideas and Actions. Justification and Hypocrisy as Alternatives to Control". Accounting, Organizations and Society, Vol. 18, No. 6.

Brunsson, Nils. 1993. "The Necessary Hypocrisy". The International Executive, Vol. 35(1) 1-9 (January/February).

Jacobsson, Bengt. 1993. "Europeisering av förvaltningen". Statsvetenskaplig tidskrift, årg. 96, nr 2.

Jansson, David. 1993. "The Pragmatic Uses of What is Taken for Granted On Project Leaders' Applications of Investment Calculations", in Issues in Empirical Investment Research, Hägg och Segelod (red.). Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

Kjær, Peter och Niels Åkerström Andersen. 1993. "Private Industrial Policy in the Danish Negotiated Economy", i Institutional Frameworks of Market Economies, J. Hausner, B. Jessop och K. A. Nielsen (red.). Aldershot: Avebury.

Premfors, Rune. 1993. "Policy Analysis", i Encyclopedia of Higher Education, B. Clark och G. Neave (red.). Oxford: Pergamon Press.

Premfors, Rune. 1993. "Knowledge, Power and Democracy", i An Heretical Heir of the Enlightenment. Politics, Policy and Science in the Work of Charles E.Lindblom, H. Redner (red.). Boulder, CO: Westview Press.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1993. "The Use of Ambiguity. The Organizing of an Extraordinary Project", i Issues in Empirical Investment Research, Hägg och Segelod (red.). Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

Tamm-Hallström, Kristina. 1993. "Företagande och tekniskt systemskifte - elektrifieringen och introduktionen av elspisen". Göteborg: POLHEM 11, 2-50, SNT.

Wittrock, Björn. 1993. "Polity, Economy and Knowledge in the Age of Modernity in Europe", i Science and Technology in a Global Environment, T. Hayashi och F. Satofuka (red.). Agne Shofu Publishing.

Wittrock, Björn. 1993. "Polity, Economy and Knowledge in the Age of Modernity in Europe", i English in Artificial Intelligence and Society, Vol. 7.
  

1992

 

Brunsson, Nils. 1992. "L'irrazionalità dell'azione e razionalitá d'azione: decisioni, ideologie e azioni organizzative". Strategic Management. Materiali Critici. Torino: Utet Libreria.

Brunsson, Nils. 1992. "Cynical Action: A Reply to Löwstedt". Scandinavian Journal of Management, vol. 8, no. 1.

Brunsson, Nils. 1992. "Hypocrisie Organisée". Actes du Séminaire Contradictions et Dynamique des Organisations III. Paris: Ecole Polytechnique.

Fernler, Karin. 1992. "Estetik och organisation". MTC-kontakten, nr 22, årgång 8.

Fernler, Karin. 1992. "Att skapa marknadsorientering". MTC-Kontakten, nr 21.

Forssell, Anders. 1992. "Om omvandlingen av de svenska sparbankerna", i Kooperativ Årsbok. Stockholm: Föreningen Kooperativa Studier.

Jacobsson, Bengt och Björn Rombach, Kerstin Sahlin-Andersson. 1992. "Än bättre sjukvård - organisationsteoretiska perspektiv på effektivitet och resultatuppföljning". Forskning för effektivare sjukvård - fyra forskarperspektiv. Stockholm: Landstingsförbundet.

Kjær, Peter och O. K. Pedersen, Nils Åkerström. 1992. "Private Industrial Policies and the Autonomy of Enterprise". The Journal of Economic Issues. Vol. XXVI, nr 4.

Rombach, Björn. 1992. "Målstyrning. Det går att styra mot mål - men inte med mål". Ekonomi och Styrning, nr 1.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1992. "The Social Construction of Projects; a Case Study of Organizing an Extraordinary Building Project". Scandinavian Housing and Planning Research, vol. 9.

Wittrock, Björn. 1992. "Discipline and Discourse: Assessment and Outlook Political Science as Project and Profession", i European Social Science in Transition, B. Biervert och M. Dierkes (red.). Boulder and Frankfurt aM: Westview Press and Campus.

Wittrock, Björn. 1992. "Policy Constitution Through Discourse: Discourse Transformations and the Modern State in Central Europe with Peter Wagner", i History and Context in Comparative Public Policy, D. E. Ashford (red.). Pittsburgh: The University of Pittsburgh Press.