2001


Boström, Magnus. 2001."Miljörörelsens politiska handlande och kritiska potential under 90-talet". Häften för kritiska studier, nr 4/2001-nr1/2002.

Boström, Magnus. 2001. "En social rörelses mångfald och interna relationer. Den svenska miljörörelsen". Arkiv.

Boström, Magnus. 2001. "Miljörörelsens mångfald en styrka eller en svaghet?", i Forskardagarna. Stockholm: Stockholms universitet.

Boström, Magnus. 2001. "Frivilligorganisation och frivillig reglering. Miljöorganisationer i standardiseringsprocesser". Nordiske Organisatjonsstudier. Årgång 4 1-2002.

Ehn, Peter. 2001. "Mycket väsen för lite ull – En ESO rapport om partnerskapen i de regionala tillväxtavtalen". Ds 2001:69.

Fernler, K. och Helgesson, C-F. 2001. "Constructing a curing commodity: The case of the curing plate", i Living with commodities, H. Glimell och O. Juhlin (red.). Göteborg: Business Administration Studies.

Garsten, Christina. 2001. "Fragment av fält: Bland ’äpplen’ och ’änglar’ i translokala organisationer" i Flera fält i ett, U. Hannerz, (red.). Stockholm: Carlssons.

Garsten, Christina. 2001. "Det nya arbetslivet: Flexibilitet, lärande och granskning", i Dagens socialförsäkring – ett system för gårdagens samhälle. Rapport från forskarseminariet i Umeå, januari 2001. Fakta och Debatt, Nr 1: 2001. Stockholm: Försäkringskasseförbundet.

Garsten, Christina. 2001. "Between creativity and control. On the work of hackers". Focal, nr 37.

Garsten, Christina. 2001. "Book review: Janet Finn, 'Tracing the veins: of copper, culture, and community from Butte to Chuquicamata'". Gender, Work and Organization, vol 8, nr 3.

Grey, Chris och Christina Garsten. 2001. "Trust, control and post-bureaucracy". Organization Studies, vol 22, issue 2, pp 229-250.

Jacobsson, Bengt och Per Laegreid, Ove K. Pedersen. 2001. "Divergent roads to Europe". The Nordic countries and Europe II, K. Ståhlberg (red.). Nord 2001:23.

Jacobsson, Kerstin och Geir Angell Öygarden. 2001. "Ekonomernas Guernica: Rädslans metaforer och produktionen av mening", i Vår tids ekonomism: En kritik av nationalekonomin, G. Angell Öygarden (red.). Umeå: Boréa Bokförlag.

Jacobsson, Kerstin, 2001. "Sysselsättningspolitiken - att förvalta ett arv", i När Europa kom till Sverige. Ordförandeskapet i EU 2001, J. Tallberg (red.). Stockholm: SNS Förlag.

Jacobsson, Kerstin och Karl Magnus Johansson , Magnus Ekengren. 2001. Mot en europeisk välfärdspolitik? Ny politik och nya samarbetsformer i EU. Stockholm: SNS Förlag.

Jacobsson, K. och N. Hebert. 2001. "Disobedient citizens? Young animal rights activists in Sweden", i Transitions of youth citizenhip in Europe: culture, subculture and identity, A. Furlong och I. Guidikova (red.). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Jacobsson, Kerstin och Herman Schmid. 2002. "Real integration or formal adaptation? On the implementation of the national action plans for employment", i A new approach to building social Europe: The open method of co-ordination, C. de la Porte och P. Pochet (red.). Bryssel: PIE Peter Lang.

Miller, Peter. 2001. "Governing by numbers: Why calculative practices matter". Social Research , Vol. 68, No. 2.

Miller, Peter. 2001. "Governing the enterprise: The hidden face of accounting", i The Cambridge History of Science, Volume 7: Modern Social and Behavioural Sciences, T. Porter and D. Ross (red.). Cambridge: Cambridge University Press.

Papakostas, Apostolis. 2001. "Why is there no clientelism in Scandinavia?", i Clientelism Interests and Democratic Representation. The European Experience in Historical and Comparative Perspective, S. Piattoni (red.). Cambridge: Cambridge University Press.

Sundström, Göran. 2001. "Relationer i staten", i Europaveje. EU i de nordiske centralforvaltninger, B. Jacobsson, P. Laegreid och O. K. Pedersen (red.). Jurist- og Ekonomforbundets Forlag.
  

2000


Brunsson, Nils och Sahlin-Andersson, Kerstin. 2000. "Constructing organizations: The example of public sector reform". Organization Studies 21/4.

Forssell, A. 2000. "Reform theory meets New Public Management", i Transforming New Public Management, Christensen och Lægreid (red.). London: Ashgate.

Furusten, Staffan och Jonas Bäcklund. 2000. "Koncentration och differntiering på marknaden för managementkonsultation i Sverige". Nordiske Organisasjonsstudier, nr 1, 2000.

Garsten, Christina. 2000. "Korsdrag: Socialantropologi i blandade akademiska miljöer". Antropologiska Studier, nr 68-69.

Garsten, Christina och Jan Turtinen. 2000. "’Angels’ and ’chameleons’: The cultural construction of the flexible temporary employee in Sweden and the UK", i After Full Employment. European Discourses on Work and Flexibility, B. Stråth (red.). Bryssel: Peter Lang.

Helgesson, Claes-Fredrik. 2000. "Teletekniken och det naturliga monopolet", i Teknikens metamorfoser: Tekniska Museets årsbok Dædalus 2001, M. Höjeberg (red.). Stockholm: Tekniska Museet.

Meyer, John. 2000. "The European Union and the Globalization of Culture", i Institutional Approaches to the European Union, S. Andersen (red.). Oslo: Arena.

Mörth, Ulrika. 2000. "The formation of a European Regulatory Framework for Defence Equipment", i Internationalization, Economic Dependence and National Security, J-J. Andersson (red.). Stockholm: Utrikespolitiska Institutet.

Nilsson, Torbjörn. 2000. "Striden om konsulerna. Unionspolitik och modernisering 1870-1905", i Historia, krig och statskonst. En vänbok till Klaus-Richard Böhme, 2000.

Sahlin-Andersson, K. och Hedmo, T. 2000. "Från spridning till reglering: MBA-modellers utbredning och utveckling i Europa". Organisasjonsstudier 2 (1): 8-33.

Tamm Hallström, K. 2000. "Organizing the Process of Standardization", i A world of standards, N. Brunsson, B. Jacobsson m.fl (red.). Oxford: Oxford University Press.
  

1999

 

Ahrne, Göran. 1999. "De ofrivilliga passagerarna. En organisationsteoretisk analys av stater och andra organisationer". Nordiske Organisasjonsstudier, nr 1/1999.

Ahrne, Göran. 1999. "Vanmaktens möte med folkstyret", i Demokratin i den offentliga sektorns förändring. Demokratiutredningen. Skrift nr 19, SOU 1999:40.

Brunsson, Nils. 1999. "Standardization as organization", i Organizing political institutions, M. Egeberg och P. Laegreid (red.). Oslo: Scandinavian University Press.

Forssell, Anders. 1999. "Offentlig reformation i marknadsreformens spår". Kommunal Ekonomi och Politik, vol.3, nr 3, sept. 1999.

Garsten, Christina. 1999. "Loose links and tight attachments: Modes of employment and meaning – making in a changing labor market", i Modern Organization and Emerging Conundrums. R. Goodman (red.). New Lexington Press.

Garsten, Christina. 1999. "Betwixt and between: temporary employees as liminal subjects in the peripheries of flexible organizations". Organization Studies, vol. 20 no.4.

Garsten, Christina. 1999. "Electronic meeting-places and virtual communities". Antropologiska Studier, no.62-63.

Hultén, Staffan och Helgesson, Claes-Fredrik. 1999. "Regulation in network industries", i Regulation and Organizations: International Perspectives, G. Morgan och L. Engwall (red.). London: Routledge.

Jacobsson, Bengt. 1999. "Ledning i en värld av bättre vetande. Om experter, patentlösningar och lokala erfarenheter". Ledmotiv, nr 1/1999.

Jacobsson, Bengt. 1999. "Politik och styrning i den moderna världen". Rapport till demokratiutredningens volym Bör demokratin avnationaliseras? SOU 1999:11.

Jacobsson, Bengt. 1999. "Europeiseringen och statens omvandling", i Politikens internationalisering, Goldmann m.fl. (red.). Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Bengt och Per Laegred, Ove K. Pedersen. 1999. "Endringer i statliga organisasjonsformer i Skandinavia", i Den nordiska modellen i en brytningstid, Ståhlberg (red.). Nord 1999:12.

Jacobsson, Bengt och Göran Sundström. 1999. "Europa till vardags. EU:s konsekvenser för den svenska statens organisering", i Norden i Europa, Ståhlberg (red.). Nordiska Rådet.

Jacobsson, Kerstin. 1999. "Sverige, EU och demokratin – om demokratisyn i förändring", i Europa – en svårfångad historia, H-Å. Persson och F. Lindström (red.). Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Kerstin. 1999. "Den offentliga demokratisynen", i Demokrati och medborgarskap, E. Amnå (red.).

Kipping, M. och S. Furusten, H. Gammelsaeter. 1999. "Convering towards American dominance? Developments and structures of the consultancy fields in Western Europe", in Economics and Management, Series A vol. XI (1998/99), no. 398.

Mörth, Ulrika. 1999. "EU som organiserad gemenskap" i Politikens internationalisering, K. Goldmann (red.). Stockholm: Studentlitteratur.

Mörth, Ulrika och Österdahl, Inger. 1999. "Juridik och politik i EU - en forskningsagenda". Europarätt.

Nilsson, Torbjörn. 1999. "Ämbetsmannen som kapitalist - en okänd 1800-talshistoria". Scandia 1/1999.

Nilsson, Torbjörn. 1999. "Staten och den oavsättlige ämbetsmannen - ett komplicerat förhållande". Statsvetenskaplig Tidskrift 2/1999.

Nilsson, Torbjörn. 1999. "De nationella strategerna får svensk premiär", i Kunskapsregimer, E. Rudeng (red.).

Papakostas, Apostolis. 1999. "Review of Charles Tilly, 'Durable Inequality'. Sociologisk forskning, no. 99:1.

Papakostas, Apostolis. 1999. "Recension av Rafael Lindqvist (red.), 'Organisation och välfärdsstat'". Socialvetenskaplig tidskrift, nr 99:3.

Premfors, Rune. 1999. "Det historiska arvet - Sverige", i Fra opbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande, P. Lægreid och O. K. Pedersen (red.). København: Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Premfors, Rune. 1999. "Organisationsförändringar och förvaltningspolitik - Sverige", i Fra opbygning til ombygning i staten. Organisationsforandringer i tre nordiske lande, P. Lægreid och O. K. Pedersen (red.). København: Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Premfors, Rune. 1999. "Den svenska modellen som demokrati", i Demokrati och medborgarskap. Demokratiutredningen, E. Amnå (red.). SOU 1999:77.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1999. "Organization studies in Sweden. A country tale". Organizations Studies, vol. 20, no. 3.

Turtinen, Jan. 1999. "Datorstödd eller datorstörd vardag. Om några IT-ingenjörers organisering av tillvaron", i Mus och Människa. Om IT som kulturellt fenomen. E. Fägerborg och C. Westergren (red.). Stockholm: Nordiska Museets förlag.

Turtinen, Jan. 1999. "Alltså finns jag. Om personliga hemsidor på Internet". Självbiografen.
  

1998

 

Ahrne, Göran. 1998. "Civil society and uncivil organizations", i Real civil societies, J. Alexander (red.). London: Sage.

Ahrne, Göran. 1998. "Stater och andra organisationer", i Stater som organisationer. G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Ahrne, Göran. 1998. "The organizational construction of social cityzenship", i Towards more democracy in social services, G. Floessner och H-U. Otto (red.). Berlin: Walter de Gruyter.

Ahrne, Göran och Nils Brunsson, Christina Garsten. 1998. "Standardisering genom organisering", i Standardisering, N. Brunsson och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Ahrne, Göran och Christina Garsten. 1998. "Stat och företag som arbetsförmedlare", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils. 1998. "Beslut som institution", i Organisationsteori på svenska, B. Czarniawska (red.). Malmö: Liber AB.

Brunsson, Nils. 1998. "Standarder som likriktning", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils. 1998. "Standardisering och moderörelser", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils. 1998. "Standardisering som social reform", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt. 1998. "Den viktiga standardiseringen", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt. 1998. "Att följa standarder", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Brunsson, Nils och I. Lapsley, P. Miller. 1998. "Accounting auditing and accountability journal". Transforming the Public Sector, vol. 11, no. 3.

Brunsson, Nils och I. Lapsley, P. Miller (red.). 1998. Management accounting research, vol. 9 no. 1.

Brunsson, Nils och Sahlin-Andersson, Kerstin. 1998. "Att skapa organisationer", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Forssell, Anders. 1998. "Statens företag – mellan politik och marknad", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Furusten, Staffan. 1998. "The Creation of Popular Management Texts - On Ideological Rhetoric in the creation of Managerial knowledge", i The Diffusion and Consumption of Business Knowledge, J. Alvarez (red.). London: Mac Millan.

Furusten, Staffan. 1998. "Kunskap och standard", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Furusten, Staffan och David Lerdell. 1998. "Managementiseringen av förvaltningen", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Helgesson, Claes-Fredrik. 1998. "När ny teknik blir gammal. Den manuela telefonväxeltekniken efter 1924", i Teknikens landskap: En teknikhistorisk antologi tillägnad Svante Lindqvist, M. Hedin och U. Larsson (red.). Stockholm: Atlantis.

Helgesson, Claes-Fredrik. 1998. "På jakt efter en naturlig ordning: Ansträngningar för att organisera telefonsystemet i Stockholm 1891-1918", i Den konstruerade världen: Tekniska system i historiskt perspektiv, P. Blomkvist och A. Kaijser (red.). Stockholm: Symposium.

Henning, Roger. 1998. "Att övertyga med standarder", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Jacobsson, Bengt. 1998. "Europeiseringen och statens omvandling", i Politikens internationalisering, K. Goldmann (red.).

Jacobsson, Bengt. 1998. "Politik och styrning i den moderna världen", i Demokratiutredningen.

Jacobsson, Bengt. 1998. "Standardisering och expertkunskap", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Jacobsson, Bengt och Mörth, Ulrika. 1998. "Europeiseringen och den svenska staten", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Mattsson, Susanna och Anders Forssell. 1998. "Med konkurrensutsättning som ledstjärna – Statligt företagande på 1900-talet", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Mörth, Ulrika. 1998. "EU policy-making in pillar one and a half". Forskningsrapport, ÖCB.

Mörth, Ulrika. 1998. "Policy diffusion in research and technological development". Corporation and Conflict. Nordic Journal of International Studies, vol 33, no.1.

Nilsson, Torbjörn. 1998. "Historielöshet i kritisk förklädnad". Historisk tidskrift nr 1.

Nilsson, Torbjörn. 1998. "Fripassageraren som blev föreningsbonde". Historisk tidskrift nr 4.

Nilsson, Torbjörn. 1998. "Överhusets svaghet är också dess styrka". Svenska Dagbladet, 5/12.

Olsson, Lena. 1998. "Gränsdragningar mellan stat och familj inom offentlig barnomsorg", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Olson, Olov och Kerstin Sahlin-Andersson. 1998" "Accounting transformation in an advanced welfare state: the case of Sweden", i Global warning. Debating International Developments in New Public Financial Management, O. Olson, J. Guthrie och C. Humphrey (red.). Oslo: Capellen akademisk forlag.

Papakostas, Apostolis. 1998. "Tröghet och anpassning i stater och företag", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Premfors, Rune. 1998. "Den komplexa staten", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Premfors, Rune. 1998. "Reshaping the Democratic State: Swedish Experiences in a Comparative Perspective". Public Administration, vol. 76.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1998. "Att hantera blandade principer", i Stater som organisationer, G. Ahrne (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1998. "Mötesplatser som standardiserare" i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.

Tamm Hallström, Kristina. 1998. "Att organisera standardisering", i Standardisering, N. Brunsson, och B. Jacobsson (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus.
  

1997

 

Ahrne, Göran. 1997. "Vad hände på åttiotalet?". Sociologisk forskning, 1-2.

Brunsson, Nils. 1997. "The Standardization of Organizational Forms as a Croppin-up Process". Scandinavian Journal of Management, vol. 13, no. 3.

Furusten, Staffan. 1997. "Book review of Scott, R and Christensen, S (eds), 'The Institutional Construction of Organizations'". Management Learning, vol. 28, no.2.

Furusten, Staffan. 1997."The creation of popular management texts - On ideological thetoric in the creation of managerial ”knowledge", i The diffusion and consumption of business knowledge, J. Alvarez (red.). London: McMillan.

Garsten, Christina och Chris Grey. 1997. "How to become Oneself. Discourses of Subjectivity in Post-bureaucratic Organizations". Organizations.

Garsten, Christina och Jan Berg. 1997. "Utan jobb i Rättviks kommun", i Förnyare, Frustrerare och Fria agenter. Rapport från ett forskningsprojekt om arbetslösheten och den dolda världen, J. O. Berg (red). Stockholm: City University Press.

Grey, Chris. 1997. "Management as technical practice: Professionalisation or responsibilization?", Special issue on critical theory and management education, Systems Practice Vol. 10, No. 4.

Henning, Roger. 1997. "Ge kommunerna ökat inflytande över arbetsmarknadspolitiken", i 28 recept mot arbetslösheten, J. Johannesson och E. Wadensjö (red). Stockholm: SNS Förlag.

Henning, Roger och I. Liljenäs. 1997. "Offentliga affärer", i Stat, människor och marknad, L. Arvedson, L. Bennich-Björkman, R. Henning, K. Jonsson, P. Molander, C. Nyhed, C. och O. Wästberg (red.). Stockholm: Nerenius och Santérus Förlag och Bertil Ohlin-institutet.

Henning, Roger och I. Liljenäs. 1997. "Regional organisation - Vägverket, polisen och försäkringskassorna". SOU 1997:13 Regionpolitik för hela Sverige. Betänkande av REKO-STAT-utredningen.

Jacobsson, Bengt. 1997. "Europa och staten. Europeiseringens betydelse för svensk statsförvaltning". SOU 1997:30.

Jacobsson, Kerstin, 1997. Så gott som demokrati: Om demokratifrågan i EU-debatten. Umeå: Boréa bokförlag.

Lerdell, David och Kerstin Sahlin-Andersson. 1997. "Att lära över gränser: En studie av OECD:s förvaltningspolitiska samarbete". Rapport till Förvaltningspolitiska kommissionen. SOU 1997:33. Stockholm: Fritzes.

Nilsson, Torbjörn. 1997. "Scandinavian Liberalism - Prophets instead of Profits", i The Cultural Construction of Norden, Sörensen och Stråth (red.). Olso: Scandinavian University Press.

Nilsson, Torbjörn. 1997. "Historielöshet på hemmaplan. Om historografi och andra glömda traditioner". Historisk tidskrift 1/1997.

Nilsson, Torbjörn. 1997. "Mellan elfenbenstornet och skyttegraven - tankar om historikerna och det offentliga samtalet". Tvärsnitt 2/1997.

Nilsson, Torbjörn. 1997. "Elit med många ansikten - om 1800-talets adliga liberaler och dynamiska ämbetsmän". Historisk tidskrift 4/1997.

Olsson, Lena. 1997. "Förskolan och arbetslösheten. Förskolans betydelse för arbetslösa färäldrar och deras barn". Stockholms stad, FOU-rapport 1997:2.

Papakostas, Apostolis. 1997. "Staten: sociologiska perspektiv". Sociologisk forskning 3/97.

Sahlin-Andersson, Kerstin. 1997. "Kvinnoyrken i omvandling. Om ändrade gränser och relationer i sjukvården", i Om makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. Sundin, E. (red). Rapport till kvinnomaktutredningen, SOU 1997:83.

Stålberg, Ann-Charlotte. 1997. "Sweden: On the Way from Standard to Basic Security?", in Social Insurance in Europe, Reprint no. 503. Stockholm: Swedish Institute for Social Research, Stockholm University.