2006

 

Ahrne, Göran and Nils Brunsson. 2006. "Organizing the world", in Transnational Governance, M-L. Djelic och K. Sahlin-Andersson (ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Ahrne, Göran och Apostolis Papakosta. 2006. "Kollektivt handlande i rörelser och organisationer" i Sociala rörelser. Politik och kultur, Å. Wettergren och A. Jamison (red.). Lund: Studentlitteratur.

Aspers, Patrik. 2006. ”Afterword” to the theme ’Encounters in the Fashion Industry’”, written together with Lise Skov. Current Sociology, 54, 5: 802-813

Aspers, Patrik. 2006. ”Contextual Knowledge”. Current Sociology, 54 5: 745-763

Aspers, Patrik. 2006. ”Ethics in Global Garment Market Chains”, pp287-307 in The Moralization of Markets, Stehr, Nico, Henning Christoph and Weiler, Bernd (ed.). London: Transaction Press

Boström, Magnus och Klintman, Mikael. 2006. “Hur översatts och förhandlas complex kunskap till ett kategoriskt miljömärke” i Kloka Regler? Kunskap i regelsamhället, Fernler, K och Helgesson, C.K (red.). Lund: Studentlitteratur

Boström, Magnus. 2006. "Regulatory Credibility and Authority through Inclusiveness. Standardization Organizations in Cases of Eco-labelling". Organization. 13(3).

Boström, Magnus and Mikael Klintman. 2006. "State-Centred versus Non-State-Driven Organic Food Standardization: A comparison of the U.S. and Sweden". Agriculture and Human Values 23(2.)

Boström, Magnus. 2006. "Establishing credibility: Practising standard-setting ideals in a Swedish seafood-labelling case". Journal of Environmental Policy and Planning 8(2).

Brunsson, Nils. 2006. “Administrative reforms as routines. Republication of A:19 as one of the best articles for 22 years in SJM”. Scandinavian Journal of Management, 22, 243-252

Garsten, Christina, Niklas Jambrén, Jessica Lindvert and Renita Thedvall. 2006. "From employability to the development of workers capabilities". National Report, Sweden within the EU-program Social Dialogue, Employment and Territories. Towards a European Politics of Capabilities (EUROCAP).

Jacobsson, Kerstin och Noaksson, Niklas. 2006. ”Kampen om kunskapen: OECD och EU om arbetsmarknaden”, i Kloka Regler, Fernler, K och Helgesson C.F (red.). Lund: Studentlitteratur

Jacobsson, Kerstin. 2006. Durkheims moralsociology och välfärdsstaten. Score Rapportserie 2006:3

Jutterström, Mats. 2006. "Företagens EU-lobbying – en inblick i de horisontella relationerna". Tvärsnitt, nr 2.

Kjellberg, Hans and Claes-Fredrik Helgesson. 2006. "Multiple versions of markets: Multiplicity and performativity in market practice". Industrial Marketing Management 35:839-855.

Lezaun, Javier and Soneryd, Linda. 2006. "Government by Elicitation: Engaging stakeholders, or listening to the idiota". Discussion Paper 34, Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economics.

Sörbom, Adrienne. 2006. “En trög rörelse – en analys av relationerna mellan LO, Attac och den globala rättviserörelsen”, i Sociala rörelser – Politik och kultur, Eyerman, R och Wetterstedt, Å (red.). Lund: Studentlitteratur

Tamm Hallström, Kristina. 2006. "ISO Enters the Field of Social Responsibility (SR) - Construction and Tension of Global Governance", in Global Governance and the Role of Non-State Actors, G. F. Schuppert. Baden-Baden, Tyskland: Nomos Verlagsgesellschaft.

Thedvall, Renita. 2006. “Quantifying the qualitative” (att översätta politik till siffror), i Kloka Regler, Fernler, K och Helgesson C.F (red.). Lund: Studentlitteratur

Vifell, Åsa and Karl Magnus Johansson. 2006. "Transcending the boundaries of political science". European Political Science, vol 5(2) pp 182-193.
 

2005

 

Ahrne, Göran och Apostolis Papakostas. 2005. "Förändring bygger på tröghet", i Arbetsliv och samhällsförändringar, B. Fjaestad och L-E. Wolvén (red.). Lund: Studentlitteratur.

Ahrne, Göran och Nils Brunsson. 2005. "La regulación suave desde una perspectiva organizacional", i Gestión y Politica Pública, volumen xiv, numero 3, ii semstre de 2005, s. 527 - 555.

Ahrne, Göran and Nils Brunsson. 2005. "Organizations and meta-organizations". Scandinavian Journal of Management, Volume 21, Issue 4 December 2005, s. 429 - 449.

Alexius, Susanna and Furusten, Staffan. 2005. "Dealing with Values", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services. Köpenhamn: CBS Press

Alexius, Susanna och Sandering, A. 2005. "Att göra motstånd - strategier för att stoppa regler", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur.

Aspers, Patrik. 2005. "Fashion", pp276-277 in International Encyclopedia of Economic Sociology, Beckert, J and Zafirovski, M (ed.). London: Routledge Ltd.

Aspers, Patrik. 2005. "Vilfredo Pareto", pp502-503 in International Encyclopedia of Economic Sociology, Beckert, J and Zafirovski, M (ed.). London: Routledge Ltd.

Aspers, Patrik. 2005. "Sociology of Markets", pp427-432 in International Encyclopedia of Economic Sociology, Beckert, J and Zafirovski, M (ed.). London: Routledge Ltd.

Aspers, Patrik. 2005. "Identitetsformation i gränssnitt" (Formation of Identities in Interfaces), Distinction: Scandinavian Journal of Social Theory, 11:41-57

Brunsson, Nils. 2005. "En illusion av frihet", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur.

Brunsson, Nils. 2005. "Reform als routine", i Reform un Innovatio in einer unstabilen Gesellschaft, G. Corsi och E. Esposito. Stuttgart: Lucius et Lucius.

Brunsson, Nils och Kerstin Sahlin Andersson. 2005. "Inte bara mode. Att skapa organisationer i offentlig sektor", i Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer, 2 utgave, T. Busch, E. Johnsen, K. Klausen, J. Vanebo (red.). Oslo: Universitetsforlaget.

Furusten, Staffan. 2005. "Reglering utan regler - normer för managementkonsultation", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur

Furusten, Staffan and Werr, Andreas. 2005. "Bringing in Managerial Expertise from External Markets", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services, Furusten, S and Werr, A (ed.).Copenhagen: CBS Press

Furusten, Staffan and Werr, Andreas. 2005. "The Three Dimensional Construction of Management Advise Services", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services, Furusten, S and Werr, A (ed.).Copenhagen: CBS Press

Furusten, Staffan and Werr, Andreas. 2005. "Arena Mechanisms", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services, Furusten, S and Werr, A (ed.).Copenhagen: CBS Press

Furusten, Staffan and Garsten, Christina. 2005. "New Professionalism - conditions for expertise in management consulting and temporary administrative staffing", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services, Furusten, S and Werr, A (ed.).Copenhagen: CBS Press

Furusten, Staffan and Lindberg, K. 2005. "Breaking Laws - Making Deals: Procurement of management consultants in the public sector", in Dealing with Confidence - the construction of need and trust in management advisory services, Furusten, S and Werr, A (ed.).Copenhagen: CBS Press

Garsten, Christina. 2005. "Globalt socialt ansvar och kollektiva nyttigheter. Vad kan civilsamhället göra?", i Civilsamhället. Några forskningsfrågor, E. Amnå (red.). Gidlunds förlag.

Helgesson, Claes-Fredrik and Hans Kjellberg. 2005. "Macro-actors and the sounds of the silenced", in Actor-Network Theory and Organizing, B. Czarniawska och T. Hernes (ed.). Malmö: Liber.

Helgesson, Claes-Fredrik and Ivan Snehota. 2005. "Explaining economic organisation: The problem of heterogeneous practice", in Perspectives on market networks: Boundaries and new connections, P. Andersson, S. Hertz och S. Sweet (ed.). Stockholm: EFI.

Henning, R. 2005. "Regler i retorik och praktik - lokal tolkning av myndighetsmodeller för samverkan" i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur.

Ivarsson-Westerberg, A. 2005. "Färre direktiv, mer administration", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur

Jacobsson, Kerstin. 2005. "Trying to reform the 'best pupils in the class'? The open method of coordination in Sweden and Denmark", i The Open Method of Coordination in Action: the European Employment and Social Inclusion Strategies, J. Zeitlin, P. Pochet och L. Magnusson (red.). Bryssel: PIE Peter Lang.

Jacobsson, Kerstin. 2005. "EU:s sysselsättningsstrategi som institutionaliserad kompromiss", i Lissabonstrategin i halvtid. Europaperspektiv 2005. S. Gustavsson, L. Oxelheim och N. Wahl (red.). Stockholm: Santerus förlag.

Jacobsson, Kerstin och Åsa Vifell. 2005. "Soft governance, employment policy and committee deliberation", i Making the European Polity. Reflexive integration in the EU, E. O. Eriksen (red.). London: Routledge.

Jacobsson, Kerstin och Eva Sandstedt. 2005. "Upprördhet och moralisk ordning: Skandalen om politikernas lyxpensioner", i FiffelSverige, G. Sjöstrand (red.). Malmö: Liber.

Jutterström, Mats. 2005. "Kompromiss och förtryck i regelskapande - europeiska branschorganisationers försök att tala med en röst", i En illussion av frihet? Företag och organiationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur.

Lidskog, Rolf, Uggla, Ylva and Linda Soneryd. 2005. "Knowledge, power and control. Studying environmental regulation in late modernity". Journal of Environmental Policy and Planning, vol 7, no 2: 89-106.

Lindberg, N. 2005. "Beordrad självreglering eller frivilliga direktiv hur man tog fram en svensk standard för ägarstyrning", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur

Mattsson, Susanna and Claes-Fredrik Helgesson. 2005. "Working with key objects of markets: The story about difficulties to unlock the post-office boxes in reforming the postal market in Sweden", in Perspectives on market networks: Boundaries and new connections, P. Andersson, S. Hertz och S. Sweet (ed.). Stockholm: EFI.

Mörth, Ulrika. 2005. "Den öppna samordningsmetoden som demokratiproblem", i Lissabonstrategin i halvtid. Europaperspektiv 2005, S. Gustavsson, L. Oxelheim och N. Wahl (red.). Stockholm: Santerus förlag.

Mörth, Ulrika. 2005. "Juridik och politik – en kommentar", i Självstyrelse, likvärdighet, effektivitet. Målkonflikter i den offentliga sektorn. Riksbankens Jubileumfond och Gidlunds förlag.

Papakostas, Apostolis. 2005. "Arenor för Korruption", i Fiffelsverige, Sjöstrand, Glenn (red.). Lund: Liber

Sjögren, E. 2005. "Från vaga mål till det 'rätta' priset - tolkning av regler för subvention av läkemedel", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur

Sundström, Göran. 2005. Målstyrningen drar åt skogen. Om government och governance i svensk skogspolitik. Scores rapportserie 2005:6

Sörbom, Adrienne. 2005. Globalization and Politics: Bringing Parties Back in. Co-written with Ahrne, G and Rydgren, J. Score Working Paper 2005:7

Sörbom, Adrienne. 2005. Global solidaritet - är det möjligt? Socialdemokrater om politiska konsekvenser av den ekonomiska globaliseringen. Tidsignal, nr3

Tamm Hallström, Kristina. 2005. "Regelskapande som affärsidé - Deltagande och intressen bakom ISO-standarder", i En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället, Svedberg-Nilsson, K, Henning, R och Fernler, K (red.). Lund: Studentlitteratur

Tamm Hallström, Kristina. 2005. "ISO enters the field of Social Responsibility (SR) – Consruction and Tension of Global Governance". Schriften zur Governance-Forschung Vol. 5, Global Governance and the Role of Non-State Actors, F. Schuppert (red.). Baden-Baden, Tyskland: Nomos.

Viktorin, Mattias. 2005. "The New Military: From National Defense and Warfighting to International Intervention and Peacekeeping". Statsvetenskaplig Tidskrift, 107(3):157-75
 

2004

 
Ahrne, Göran. 2004. "Meningen med föreningen" i Den organiserade frivilligheten, M. Boström m fl. (red.). Malmö: Liber.

Ahrne, Göran och Apostolis Papakostas. 2004. "Förändring bygger på tröghet", i Arbetsliv och samhällsförändringar, B. Fjaestad och L-E. Wolvén (red.). Lund: Studentlitteratur.

Borrás, Susana och Kerstin Jacobsson. 2004. "The Open Method of Co-ordination and the new governance patterns in the EU". Journal of European Public Policy, 11(2) 2004.

Boström, Magnus. 2004. "Cognitive practices and collective identities within a heterogeneous social movement: the Swedish environmental movement".Social movement studies Vol 3. nr. 1.

Boström, Magnus och Mikael Klintman. 2004. "Framings of Science and Ideology: Organic food labelling in the U.S. and Sweden". Environmental Politics. Vol 13. nr. 3.

Boström, Magnus. 2004. "En mångfald av parter: Nya regler i skogen", i Regelexplosionen, G. Ahrne och N. Brunsson. Stockholm: EFI, Handelshögskolan.

Boström, Magnus och Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström. "Den dubbelbottnade frivilligheten", i Den organiserade frivilligheten, M. Boström, A. Forssell, K. Jacobsson och K. Tamm Hallström (red.). Stockholm: Liber.

Brunsson, Nils. 2004. "La standardisation comme mode d´organisation", i Gouverner les organisations, H. Dumez (red.). Paris: L´Harmattan.

Brunsson, Nils och Göran Ahrne. 2004. "Organisationer med dubbla identiteter". Nordiske Organisasjonsstudier, 6 no.2.

Brunsson, Nils. 2004. "Marknad, organisation och reform", i Den där marknaden: Utbyten, normer och bilder, C-F. Helgesson, H. Kjellberg och A. Liljenberg (red.) Lund: Stuentlitteratur.

Fridlund, Mats och C-F Helgesson. 2004. "Om att hålla sig till saken: Industriella artefakter som interaktivt lokus", i Artefakter: Industrin, vetenskapen och de tekniska nätverken, S. Widmalm (red.). Hedemora: Gidlunds.

Furusten, Staffan. 2004. "Employability and expertise", i Learning to be employable:New agendas for work, responsibility and learning in a globalized world, C. Garsten och K. Jacobsson (red.). Basingstoke, Houndmills: Palgrave.

Garsten, Christina och Kerstin Jacobsson (red.). 2004. Learning to be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalising World. Basingstoke, Houndmills: Palgrave.

Garsten Christina och Miriam Salzer-Mörling, gästredaktörer. 2004. "Special issue on Identity". Nordiske Organisasjonsstudier, nr. 2.

Garsten Christina och Miriam Salzer-Mörling. 2004. "Jakten på identiteter". Nordiske Organisasjonsstudier, nr 2.

Helgesson, C-F. 2004. "Mellan vetenskap och verklighet: Om vad riktlinjer är och gör". Lychos, Annual of the Swedish History of Science Society.

Jacobsson, Kerstin. 2004. "Soft Regulation and the Subtle Transformation of States: The case of EU Employment Policy". European Journal of Social Policy, nr 4.

Jacobsson, Kerstin och Åsa Vifell. 2004. "Samtal bakom lyckta dörrar", i Deliberativ demokrati, R. Premfors och K. Roth (red.). Lund: Studentlitteratur.

Jacobsson, Kerstin. 2004. "Durkheims sociologi - vilken relevans idag?", i Normvetenskapliga reflektioner, A. Rejmer (red.). Lund University: Research Report in Sociology of Law 2004: 5.

Kipping, M. och S. Furusten, H. Gammelsaeter. 2004. "Converging towards American dominance? Developments and structures of the consultancy fields in western Europe". Enterprise et Histoire, no 33, pp 25-40.

Lindvert, Jessica. 2004. "Spelets regler. Att göra politik av genusfrågor", i Framtiden i samtiden, C. Florin och C. Bergqvist (red.). Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Mörth, Ulrika med Malena Britz. 2004. "European Integration as Organizing: The Case of Armaments". Journal of Common Market Studies, Vol 42, No 5.

Mörth, Ulrika. 2004. "Ett konstitutionellt fördrag för EU – nödvändigt men otillräckligt", i En konstitution för Europa? Reflektioner. Stockholm: Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier).

Papakostas, Apostolis. 2004. Civilsamhällets rationaliseringar. Arkiv nr 91.

Soneryd, Linda. 2004. "’ Public involvement in the planning process: EIA and lessons From the Orebro Airport extension, Sweden". Environmental Science and Policy,7, (1).

Soneryd, Linda. 2004. "En öppen arena för samtal om miljön? Allmänhetens deltagande i MKB", i Är vi på rätt väg?, M. Boström och E. Sandstedt (red.). Stockholm: Formas.

Soneryd, Linda. 2004. "Miljökonflikter och deliberalism", i Deliberativ demokrati, R. Premfors och K. Roth (red.). Lund: Studentlitteratur.

Soneryd, Linda. 2004. "Hearing as a way of dwelling. The active sense-making of Environmental risk and nuisance". Environment and Planning. Society and Space, 22 (5).

Tamm Hallström, Kristina. 2004. "Frivilligt för de starka – standardiseringsarbete i praktiken", i Den organiserade frivilligheten, M. Boström, A. Forssell, K. Jacobsson och K. Tamm Hallström (red.). Stockholm: Liber.

Thedvall, Renita. 2004. "‘Do it yourself:’ Making Up the Self-Employed Individual in the Swedish Public Employment Service", i Learning To Be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalizing World, C. Garsten och K. Jacobsson (red.). Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  

2003

 

Ahrne, Göran och Christine Roman, Mats Franzén. 2003. Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Bokförlaget Korpen.

Boström, Magnus. 2003. "Environmental organizations in new forms of political participation. Ecological modernization and the making of voluntary rules". Environmental Values 12 2003:175-93.

Boström, Magnus. 2003. "How State-Dependent is a Non-State-Driven Rule-Making project: the Case of Forest Certification in Sweden". Journal of Environmental Policy and Planning 5:165-180 (June).

Boström, Magnus. 2003. "Cognitive practices and collective identities within a heterogeneoussocial movement: the Swedish environmental movement". Social movement studies.

Brunsson, Nils. 2003. "Organized hypocrisy", i The Northern Lights - Organization theory in Scandinavia, B. Czarniawska och G. Sevón (red.).Trelleborg: Liber-Abstrakt-Copenhagen Business Press.

Garsten, Christina. 2003. "Etnografi", i Kunskapande metoder i samhällsvetenskapen, B. Gustavsson (red.). Lund: Studentlitteratur.

Garsten, C. och D. Lerdell. 2003. "Mainstream Rebels: Informalization and Regulation in a Virtual World." Fine Art Forum, Vol 17, No 9.

Garsten, Christina och Kerstin Jacobsson (red.). 2003. Learning to be Employable. New Agendas on Work, Responsibility and Learning in a Globalising World, Basingstoke, Houndmills: Palgrave.

Jacobsson, Kerstin och Herman Schmid. 2003. "The European Employment Strategy at the Crossroads: Contribution to the Evaluation", i Five years experience of the Luxembourg Employment Strategy, D. Foden och L. Magnussion (red.). Bryssel: ETUI.

Jacobsson, Kerstin och Åsa Vifell. 2003. "Integration by Deliberation? On the Role of Committees in the Open Method of Coordination", i European Governance, Deliberation and the Quest for Democratisation: Proceedings of the First Workshop of the Project on 'Citizenship and Democratic Legitimacy in Europe - CIDEL - at the EUI Florence. Arena/EUI report.

Jacobsson, Kerstin. 2003. "EMU, demokratin och socialpolitiken", i Allt du inte vill veta om EMU om du tänkt rösta ja, K. Hermele (red.). Stockholm: Ordfront.

Mörth, Ulrika. 2003. "Europeanisation as interpretation, translation and editing of public policies", i The Politics of Europeanisation: Theory and Analysis, K. Featherstone och C. Radaelli (red.). Oxford: Oxford University Press.
 

2002

 

Boström, Magnus. 2002. "Frivilligorganisation och frivillig reglering. Miljöorganisationer i standardiseringsprocesser". Nordiske Organisatjonsstudier. Årgång 4 1-2002.

Garsten, Christina. 2002. "Flex fads: New economy, new employees", i Stuck in the future, Tracing the New Economy, I. Holmberg, M. Salzer Mörling och L. Strannegård (red.). London: Bookhouse Publishing.

Grey, Chris och Christina Garsten. 2002. "Organized and disorganized Utopias: An essay on presumption", i Utopia, Ideology and Organization, M. Parker (red.). Oxford: Blackwell.

Fernler, Karin. 2002. "Gender order and disorder: The articulation of Women and disorder as resources in the establishment of new medical practices", i Casting the other. The production and maintenance of inequality in work organisations, B. Czarniawska och H. Höpfl (red.). London: Routledge.

Fernler, Karin. 2002. "Hospitals reforms as institutions", i Health Sector Reforms: What about hospitals?, P. Eriksson, V. Diwan och I. Karlberg (red.). Göteborg: the Nordic School of Public Health.

Furusten, Staffan och Chrisina Garsten. 2002. "Temporary Ties – The Construction of Expertise and Authority in Temporary Consulting Services", i Time and Management, D. Caseby (red.). Palermo: ISIDA.

Furusten, Staffan. 2002. "Från idé till institution?", i Kvalitet utan gränser, E. Bejerot, och H. Hasselbladh (red.). Lund: Academia Adacta.

Engwall, L. och S. Furusten, E. Wallerstedt. 2002. "The Changing Relationship between Management Consulting and Academia: Evidence from Sweden", i Management Consulting: Emergence and Dynamics of a Knowledge Industry, M. Kipping och L. Engwall (red.). Oxford: Oxford University Press.

Furusten, Staffan. 2002. "Employability and Expertise", i Learning to be Employable: New Agendas on Work, Responsibility, and Learning in a Globalizing World”, C. Garsten och K. Jacobsson. London: Palgrave.

Jacobsson, Kerstin och Herman Schmid. 2002. "Real Integration or Formal Adaptation? On the Implementation of the National Action Plans for Employment", i Building Social Europe through the Open Method of Co-ordination, C. de la Porte och P. Pochet (red.). Bryssel: PIE Peter Lang.

Jacobsson, Kerstin. 2002. "The Cardiff Process of Structural Reform in Sweden", i Trade Unions and the Cardiff Process. Economic Reform in Europe, D. Foden och L. Magnusson (red.). Bryssel: ETUI and SALTSA.

Jacobsson, Kerstin. 2002. "Är du anställbar lilla vän?". Competence, 1(8).

Jacobsson, Kerstin. 2002. "Hur europeiska vill vi vara?". Socialpolitik, nr 3.

Lindvert, Jessica. 2002. "A World Apart. Swedish and Australian Gender Equality Policy". Nordic Journal of Women´s Studies, No 2, 2002, vol 10.

Mattson, Ingvar och Kerstin Jacobsson. 2002. "Sverige och EUs sociala dimension: Marknad eller reglering?", i Sverige i EU, andra upplagan, K. M. Johansson (red.). Stockholm: SNS förlag.

Mörth, Ulrika. 2002. "Nordic political science and the study of European integration". Journal of European Public Policy, 9:3.

Svedberg Nilsson, Karin. 2002. "Powerful accounts: Identities, principals and agents" i Critical management research in Eastern Europe, studies in economic transition, M. Kelemen och M. Kostera (red.). London: Palgrave Macmillan.