Ahrne, Göran ; Brunsson, Nils Organization outside organizations: The significance of partial organization 2011
Aspers, Patrik ; Beckert, Jens Value in Markets 2011
Aspers, Patrik ; Darr, A. Trade shows and the creation of market and industry 2011
Brunsson, Nils Politisering och företagisering: institutionell förankring och förvirring i organisationernas värld 2011
Brunsson, Nils New Public Organizations: A Revivalist Movement 2011
Brunsson, Nils Företagsekonomi: inte bara företags ekonomi 2011
Brunsson, Nils ; Rasche, Andreas ; Seidl, David The Dynamics of Standardization: Three Perspectives on Standards in Organization Studies 2011
Dahl, Matilda ; Ivarsson Westerberg, Anders När managementsamhället möter granskningssamhället 2011
Furusten, Staffan (et al.) CSR och konsultsektorn: Vad erbjuds och av vilka? 2011
Garsten, Christina Arbetsmarknaden som marknad: Utbytbarhet, mätbarhet och ansvariggörande 2011
Garsten, Christina Recherche qualitative dans les organisations: Èléments méthodologiques 2011
Garsten, Christina ; Jacobsson, Kerstin Transparency and legibility in international institutions: The UN Global Compact and post-political global ethics 2011
Garsten, Christina ; Lindvert, Jessica ; Thedvall, Renita Introduktion: Den nya arbetsmarknaden 2011
Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina Med samhällsansvar som ledstjärna 2011
Gustavsson, Martin Med säkerhetspolisen hack i häl: Siri Derkerts samhällsvetenskapliga studier och politiska engagemang i freds- och kvinnorörelsen 1940-1955 2011
Gustavsson, Martin "Konjunkturvågor måste studeras": den politiskt engagerade Siri Derkerts anteckningar om ekonomisk historia och sociologi 2011
Jutterström, Mats Organisationer som sätter CSR-standarder 2011
Jutterström, Mats Likheter och skillnader mellan managementidéer 2011
Jutterström, Mats ; Norberg, Peter CSR, legitimitet och effektivitet 2011
Jutterström, Mats ; Norberg, Peter CSR som managementidé 2011
Lidskog, Rolf ; Uggla, Ylva ; Soneryd, Linda Making Transboundary Risks Governable: Reducing Complexity, Constructing Spatial Identity, and Ascribing Capabilities 2011
Lindholm, Kristina Lärande och motstånd i räddningstjänsten 2011
Lindholm, Kristina Evidensbaserad jämställdhet i vården 2011
Lindholm, Kristina ; Callerstig, Anne Charlott Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering 2011
Lindholm, Kristina ; Callerstig, Anne Charlott ; Svensson, Lennart Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess 2011
Lindholm, Kristina (et al.) Mot framtiden 2011
Lindholm, Kristina ; Olsson, Eva-Karin Crisis Communication as a Multilevel Game: The Muhammad Cartoons from a Crisis Diplomacy Perspective 2011
Nyqvist, Anette Sweden's National Pension System as a Political Technology 2011
Sörbom, Adrienne Dubbla budskap och enkel solidaritet 2011
Thedvall, Renita Den lärande socialsekreteraren: Mellan tyst kunskap och evidensbaserad praktik 2011
Windell, Karolina ; Grafström, Maria The Role of Infomediaries: CSR in the Business Press during 2000-2009 2011