Ahrne, Göran ; Brunsson, Nils How much do meta-organizations affect their members? 2012
Alexius, Susanna Expert utan regler: managementkonsulternas frizon i det genomreglerade expertsamhället 2012
Alexius, Susanna ; Furusten, Staffan ; Werr, Andreas Som flugor kring godsakerna: Vad gör konsulter med CSR och hållbarhetsidén? 2012
Bengtsson, Mattias (et al.) Klassamhället i den officiella statistiken 2012
Bengtsson, Mattias ; Gustavsson, Martin ; Hörnqvist, Magnus Att tänka klass på nytt med hjälp av klassiker 2012
Brunsson, Nils Företagsekonomi: inte bara företags ekonomi 2012
Brunsson, Nils Les inspirés - sont-ils bien inspirants? 2012
Furusten, Staffan Kan vi egentligen kalla konsulter för experter? 2012
Furusten, Staffan ; Werr, Andreas Det framväxande expertsamhället 2012
Furusten, Staffan ; Werr, Andreas Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf? 2012
Garsten, Christina Corporate Social Responsibility and Cultural Practices in Globalizing Markets 2012
Grafström, Maria ; Windell, Karolina Newcomers conserving the old: Transformation processes in the field of news journalism 2012
Gustafsson, Ingrid ; Tamm Hallström, Kristina Den paradoxala certifieringen 2012
Gustafsson, Ingrid ; Tamm Hallström, Kristina <em>Ackreditering – granskning av granskarna</em> 2012
Gustavsson, Martin Privata intressen i staten: om förhållandet mellan inköpta och donerade konstverk i Moderna Museets samling 1958–2009 2012
Gustavsson, Martin Stor ära, små belopp: Konstakademiens stipendier och stipendiater 1945–2006 2012
Gustavsson, Martin Privata välgörare i den svenska staten: en slitstark men komplex historia 2012
Gustavsson, Martin Det gäller att ha klass: möbelkonsumenter hos Svenskt Tenn och Carl Malmsten, 1935–1955 2012
Gustavsson, Martin ; Börjesson, Mikael ; Edling, Marta Inledning 2012
Kristensson Uggla, Bengt ; Reuter, Marta ; Wijkström, Filip Förtroende i teori och praktik. 2012
Petrelius Karlberg, Pernilla ; Grafström, Maria ; Windell, Karolina Konstruktioner av en förtroendekris: En studie av medierapporteringen om Röda Korset 2012
Reuter, Marta Överenskommelsen som spegel och arena: Betraktelser över ett avtal i tiden 2012
Reuter, Marta ; Wijkström, Filip ; von Essen, Johan Policy Tools or Mirrors of Politics: Government-Voluntary Sector Compacts in the Post-Welfare State Age. 2012
Sörbom, Adrienne ; Wennerhag, Magnus Individualization, Life Politics, and the Reformulation of Social Critique: An Analysis of the Global Justice Movement 2012
Tamm Hallström, Kristina ; Boström, Magnus Forest Stewardship Council 2012
Tamm Hallström, Kristina ; Gustafsson, Ingrid Certifiering – förtroende till salu? 2012
Thedvall, Renita Negotiating impartial indicators: putting transparency into practice in the EU 2012
Windell, Karolina Företagens ansvar 2012