Sundström, Göran Adminsitrative reform 2016
Junker, Svenne Aktör, arena eller klubb för att skapa gemenskap? 2016
Yngfalk, Carl Bio-politicizing consumption: Neo-liberal consumerism and disembodiment in the food marketplace 2016
Sundström, Göran ; Lemne, Marja Bo Smith-utredningen betraktad från andra sidan bron 2016
Roumbanis, Lambros Den akademiska etiken och entreprenörhögskolans anda 2016
Sundström, Göran Den ansvarstagande staten 2016
Sundström, Göran Den moderniserande staten 2016
Falkenström, Erica ; Ohlsson, Jon ; Höglund, Anna T. Developing ethical competence in healthcare management 2016
Grafström, Maria ; Viscovi, Dino Ekonominyheter – fortfarande en främmande fågel? 2016
Gustavsson, Martin Från gåvoekonomi till rentierkapitalism: Pro Patrias intäkter och samlade tillgångar 1775–2012 2016
Jacobsson, Bengt ; Sundström, Göran Governing the state 2016
Segnestam Larsson, Ola ; Nordfeldt, Marie ; Carrigan, Anna Inertia, clearings, and innovations in Malmö 2016
Grafström, Maria Information intermediaries 2016
Metzger, Jonathan ; Soneryd, Linda ; Tamm Hallström, Kristina ‘Power’ is that which remains to be explained: dispelling the ominous dark matter of critical planning studies 2016
Sundström, Göran ; Bergström, Göran ; Madestam, Jenny Privat eller offentligt - spelar det någon roll? 2016
Ahrne, Göran ; Brunsson, Nils ; Seidl, David Resurrecting organization by going beyond organizations 2016
Sundström, Göran Seconded National Experts as Part of Early Mover Strategies in the European Union: The Case of Sweden 2016
Nordfeldt, Marie ; Segnestam Larsson, Ola ; Carrigan, Anna Stockholm: Innovative Ways of Supporting Children of Single (Lone) Mothers 2016
Sundström, Göran Strategisk styrning bortom NPM 2016
Sundström, Göran ; Jacobsson, Bengt The Europeanization of the Swedish state 2016
Segnestam Larsson, Ola ; Brandsen, Taco The Implicit Normative Assumptions of Social Innovation Research: Embracing the Dark Side 2016
Yngfalk, Carl The Milk in the Sink: Waste, date labeling and food disposal 2016
Ahrne, Göran ; Brunsson, Nils ; Kerwer, Dieter The Paradox of Organizing States: A Meta-Organization Perspective on International Organizations 2016