Artiklar och kapitel av forskare vid Score 2018
(länk till publikationsdatabasen DiVA)