Artiklar och kapitel av forskare vid Score 2019
(länk till publikationsdatabasen DiVA)