Artiklar och kapitel av forskare vid Score 2020
(länk till publikationsdatabasen DiVA)