2006
 

Aspers, Patrik. Markets in Fashion, A phenomenological Approach, [2nd Revised ed]. London: Routledge

Brunsson, Nils. Mechanisms of hope: maintaining the dream of the rational Organization. Malmö: Liber

Jacobsson, Bengt och Göran Sundström. Från hemvävd till invävd. Europeisering av svensk politik och förvaltning. Malmö: Liber

Fernler, Karin och Claes-Fredrik Helgesson. Kloka regler? Kunskap i regelsamhället. Lund: Studentlitteratur.

Lindvert, Jessica. Ihålig arbetsmarknadspolitik? Organisering och legitimitet igår och idag. Umeå: Boréa förlag

Mörth Ulrika (red. tillsammans med Kerstion Sahlin-Andersson). Privatoffentliga partnerskap. Stockholm: SNS förlag

Sjögren, Ebba. Reasonable drugs: Making decisions with ambiguous knowledge. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI, Handelshögskolan.

Thedvall, Renita. Eurocrats at Work. Negotiating Transparency in Postnational Employment Policy. Stockholm Studies in Social Anthropology, 58. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Vifell, Åsa. Enklaver i staten. Internationalisering, demokrati och den svenska statsförvaltningen. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.
 

2005

 

Boström, Magnus och Andreas Föllesdal, Mikael Klintman, Michele Micheletti, Mads Sörensen red. Political consumerism: Its motivations, power and conditions in the Nordic countries and elsewhere. Tema Nord 2005:517, Köpenhamn: Nordic Council of Ministers.

Furusten, Staffan och Andreas Werr. Dealing with confidence. The construction of need and trust in management advisory service. Copenhagen Business School.

Svedberg Nilsson, Karin och Roger Henning, Karin Fernler (red.). En illusion av frihet? Företag och organisationer i regelsamhället. Lund: Studentlitteratur

Sörbom Adrienne (red.). Den tömda demokratin - och vägarna tillbaka till makten. Stockholm: Agora

Sörbom Adrienne. När vardagen blir politik. Stockholm: Atlas
 

2004

 

Ahrne, Göran och Nils Brunsson. Regelexplosionen. Stockholm: EFI, Handelshögskolan.

Andersson, Catrin. Tudelad trots allt. Debatten om dualismen i den svenska staten. Stockholm: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Boström, Magnus och Eva Sandstedt (red.). Är vi på rätt väg? – studier om miljöfrågans lösning. Stockholm: Formas.

Boström, Magnus och Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström, red. Den organiserade frivilligheten. Malmö: Liber.

Britz, Malena. The Europeannization of Defence Industry Policy. Stockholm Studies in Politics 103. Stockholm: Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen.

Garsten, Christina och Monica Lind de Montoya (red.). Market matters: Exploring cultural processes in the global marketplace. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Helgesson, Claes-Fredrik och Hans Kjellberg, Anders Liljenberg. Den där marknaden: Utbyten, normer och bilder. Lund: Studentlitteratur.

Ivarsson Westerberg, Anders. Papperspolisen - Den ökande administrationen i moderna organisationer. Stockholm: EFI, Handelshögskolan.

Jutterström, Mats. Att påverka beslut – företag i EUs regelsättande. Doktorsavhandling. Stockholm: EFI, Handelshögskolan.

Mörth, Ulrika. Soft law in governance and regulation: An interdisciplinary analysis. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Premfors, Rune och Klas Roth (red.). Deliberativ demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Tamm Hallström, Kristina. Organizing International Standardization. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
 

2003

 

Furusten, Staffan. Managementkonsultation – reglerad expertis eller improviserad konst? Lund: Studentlitteratur.

Garsten, Christina och Kerstin Jacobsson (red.). Learning to be Employable: New Agendas on Work, Employability and Learning in a Globalizing World. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Garsten, Christina och Helena Wulff (red.). New Technologies at Work: People, Screens, and Social Virtuality. Oxford: Berg.

Garsten, Christina och Kerstin Sundman (red.). Moderna människor: Antropologiska perspektiv på samtiden. Malmö: Liber.

Premfors, Rune och Peter Ehn, Eva Haldén, Göran Sundström. Demokrati och byråkrati. Lund: Studentlitteratur.

Sundström, Göran. Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historiskt-institutionellt perspektiv. Stockholm studies in politics 96. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms univerisitet.
 

2002

 

Ahrne, Göran och Apostolis Papakostas. Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur.

Blomquist, Christine och Bengt Jacobsson. Drömmar om framtiden - beslut kring infrastruktur. Lund: Studentlitteratur.

Furusten, Staffan. Managementkonsultation – reglerad expertis eller improviserad konst? Lund: Studentlitteratur.

Sahlin-Andersson, Kerstin och Lars Engwall. The expansion of management knowledge. Carriers, flows, and sources. Stanford Business Books.