2010

Boström, Magnus och Tamm Hallström, Kristina (2010). "Transnational Multi-Stakeholder Standardization. Organizing Fragile Non-State Authority." Cheltenham, UK och Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Brunsson, Nils (ed) (2010). ”Företagsekonomins frågor”. Stockholm: SNS förlag.

Grafström, M., Göthberg, P. och Windell, K. (2010). ”Ansvar.” Malmö: Liber.

Sundström, Göran, Soneryd Linda och Furusten, Staffan (eds) (2010). "Organizing Democracy. The Construction of Agency in Practice". Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

Aspers Patrik (2010). “Orderly Fashion: The Sociology of Markets”. Princeton: Princeton University Press.

Mörth, Ulrika (2010). “Democracy and Public-Private Partnerships in Global Governance” (ed. together with Malena Bexell). Basingstoke: Palgrave MacMillian.

2009

Brunson, Nils. Reform as Routine. Organizational change and stability in the modern world. Oxford: Oxford University Press

Castillo Daniel. Statens förändrade gränser - en studie om sponsring, korruption och relationer till marknaden. Stockholm: Acta Universitatis Stockholm

Krohwinkel-Karlsson, Anna. Oändliga projekt? Om biständets tidsproblematik. Forskning i Fickformat. Stockholm: EFI

Lidskog, Rolf, Linda Soneryd och Ylva Uggla (2009) Transboundary Risk Governance, London: Edward Elgar

Pierre, Jon och Sundström, Göran (red) (2009) Samhällsstyrning i förändring, Malmö: Liber

Premfors, Rune, Peter Ehn, Eva Haldén och Göran Sundström (2009) Demokrati och byråkrati, Lund: Studentlitteratur

2008


Ahrne, Göran och Nils Brunsson. Meta-organizations. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Boström, Magnus och Christina Garsten (red.). Organizing transnational accountability. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Garsten, Christina och Tor Hernes (red.). Ethical Dilemmas in Management. London: Routledge

Garsten, Christina. Workplace Vagabonds: Career and Community in Changing Worlds of Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan

Garsten, Christina och Monica Lindh de Montoya (red.). Transparency a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. London: Edward Elgar Publishing

Grafströn, Maria, Pauline Göthberg och Karolina Windell. CSR: Företagsansvar i förändring. Malmö: Liber

Lindvert, Jessica och Isabell Schierenbeck (red.). Jämförande politik. Malmö: Liber.

Mörth, Ulrika. European Public-Private Collaboration - A Choice Between Efficiency and Democratic Accountability? Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Nyqvist, Anette. Opening the Orange Envelope. Reform and Responsibility in the Remaking of the Swedish National Pension System. Stockholm Studies in Social Anthropology 64. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

2007

Alexius, Susanna. Regelmotståndarna: om konsten att undkomma regler. Doktorsavhandling. Stockholm: Handelshögskolan.

Ahrne, Göran. Att se samhället. Malmö: Liber.

Aspers, Patrik. Etnografiska Metoder. Malmö: Liber

Boström, Magnus och Christina Garsten (red.). Organizing Transnational Accountability. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Brunsson, Nils. The consequences of decision-making. Oxford: Oxfords University Press.

Erlandsson, Magnus. Striderna i Rosenbad. Om trettio års försök att förändra Regeringskansliet. Doktorsavhandling. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet.

Furusten, Staffan. Den institutionella omvärlden - organisering bortom företagsledning och marknad. Malmö: Liber.

Garsten, Christina. Workplace Vagabonds: Career and Community in Changing Worlds of Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Garsten, Christina och Tor Hernes (red.). Ethical Dilemmas in Management and Organization. London: Routledge.

Garsten, Christina och Monica Lindh de Montoya (red.). Transparency in a New Global Order: Unveiling Organizational Visions. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Premfors, Rune och Göran Sundström. Regeringskansliet. Malmö: Liber.