2011

Böcker 2011

Ahrne, Göran ; Svensson, Peter (red.) Handbok i kvalitativa metoder 2011
Aspers, Patrik Markets 2011
Aspers, Patrik The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy 2011
Garsten, Christina ; Lindvert, Jessica ; Thedvall, Renita (red.) Arbetets marknad: Arbetsmarknadens nya organisering 2011
Jutterström, Mats ; Norberg, Peter Företagsansvar - CSR som managementidé 2011
Lindholm, Kristina Jämställdhet i verksamhetsutveckling 2011

Kontakt

Besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A

Postadress
Stockholms universitet
Score
106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Referensnummer: 309321

Organisationsnummer: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
E-post: info@score.su.se