Aspers, Patrik Marknader 2013
Castillo, Daniel Farliga förbindelser?: statens förändrade gränser och näringslivets nya möjligheter 2013
Furusten, Staffan Institutional Theory and Organizational Change 2013
Garsten, Christina ; Nyqvist, Anette (red.) Organisational anthropology: doing ethnography in and among complex organisations 2013
Grafström, Maria ; Petrelius Karlberg, Pernilla ; Windell, Karolina Föredöme eller fördömd?: Medierna som moralisk domstol 2013
Gustavsson, Martin ; Svanström, Yvonne (red.) Tema METOD: 2013
Jutterström, Mats ; Norberg, Peter (red.) CSR as a Management Idea: ethics in action 2013
Reuter, Marta ; Wijkström, Filip ; Kristensson Uggla, Bengt (red.) Trust and organizations: confidence across borders 2013
Segnestam Larsson, Ola ; von Essen, Johan (red.) Toleransens gränser 2013