Brunsson, Nils ; Brunsson, Karin Beslutninger 2015
Furusten, Staffan Dåliga kunder gör bra affärer!: Ett dilemma i offentlig upphandling 2015
Garsten, Christina ; Lindvert, Jessica ; Thedvall, Renita (red.) Makeshift Work in a Changing Labour Market: the Swedish Model in the Post-Financial Crisis Era 2015
Garsten, Christina ; Svallfors, Stefan ; Rothstein, Bo Makt utan mandat: de policyprofessionella i välfärdssamhället 2015
Grafström, Maria ; Göthberg, Pauline ; Windell, Karolina CSR: företagsansvar i förändring 2015
Gustavsson, Martin ; Retsö, Dag (red.) Långa linjer och många fält: Festskrift till Johan Söderberg 2015
Mirabella, Roseanne ; Hvenmark, Johan ; Segnestam Larsson, Ola (red.) Journal of Nonprofit Education and Leadership: Civil Society Education: International Perspectives 2015
Nyqvist, Anette Ombudskapitalisterna: institutionella ägares röst och roll 2015
Segnestam Larsson, Ola (red.) Förtroendevald: åtta forskare om möjligheter och utmaningar för förtroendvalda i ideell sektor 2015
Sundberg, Mikaela A Sociology of the Total Organization: atomistic Unity in the French Foreign Legion 2015
Sundström, Göran ; Jacobsson, Bengt ; Pierre, Jon Governing the Embedded State: the Organizational Dimension of Governance 2015