Böcker som publicerats av forskare vid Score 2018
(Länk till publikationsdatabasen DiVA)