Böcker som publicerats av forskare vid Score 2019
(Länk till publikationsdatabasen DiVA)