Böcker som publicerats av forskare vid Score 2021
(Länk till publikationsdatabasen DiVA)