A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion
A Sociology of the Total Organization - Atomistic Unity in the French Foreign Legion

Baserat på en modifierad form av Goffmans begrepp "total institution" analyserar boken de sociala relationer som finns inom Främlingslegionen. Att en institution är "total" innebär att alla aspekter av individernas liv är underordnade och beroende av institutionens organisation och auktoritet.

Boken visar hur Främlingslegionen inte bara kapar medlemmarnas band till människor utanför organisationen, utan även begränsar uppkomst och upprätthållande av band mellan medlemmarna.

Detta bidrar till att skapa "atomistic unity" - ett nytt teoretiskt begrepp som boken för fram - vilket förklarar hur organisationen kan hålla samman trots en mångfald av olika etniska bakgrunder och språk.

Eftersom "atomistic unity" inte enbart förkommer i militära sammanhang så kan teorin appliceras även vid annan form av kollektivism.

 

Sundberg makes a valuable contribution to organisational sociology through her concept of atomistic unity, which describes the social network of impersonal ties that unite members across hierarchical ranks... - Susie Scott, University of Sussex, UK

 

Mikaela Sundberg är lektor och docent i sociologi samt forskare vid Score.

Läs mer om boken hos Routledge (på engelska)