Antologin "Demokrati och förvaltning"
Antologin "Demokrati och förvaltning"

Om demokratin har en kärna så består den av tron på att vi, det vill säga var och en av oss i ungefär lika grad, inte står maktlösa inför samhällets komplexitet, att vi gemensamt kan påverka de krafter som styr våra liv.

(Premfors, R., 1993, ”En postmodern demokrati?”, i von Sydow, B., m.fl., red., Politikens väsen. Institutioner i den moderna staten. Tidens förlag, s. 333.)

 

-Det stora intresset hos Rune Premfors, är det för folkstyrets idéer, skriver redaktörerna Göran Sundström och Bengt Jacobsson i bokens inledning.

I boken Demokrati och förvaltning: en festskrift till Rune Premfors diskuterar kollegor och adepter till Rune Premfors ämnen som förvaltningspolitik, stater som organisationer och förvaltningens förändring över tid.

Rune Premfors
Rune Premfors

Rune Premfors är professor i statsvenskap och var verksam på Score 1994-2014. Rune Premfors är i dag även verksam som affilierad professor vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Antologin Demokrati och förvaltning finns att läsa här (pdf)