CSR As A Management Idea. Ethics in Action
CSR As A Management Idea. Ethics in Action
 

I boken visar Mats Jutterström och Peter Norberg att vi kan förstå betydligt mer om vad CSR och hållbarhet innebär för företag och andra organisationer, om vi behandlar det som något mer generellt: som en populär managementidé.

 

​Hur populära managementidéer uppkommer, sprids, implementeras och på andra sätt hanteras vet vi en hel del om från organisationsteoretisk litteratur.

− Boken behandlar inte bara grundläggande likheter mellan CSR och managementidéer som lean, just-in-time och total quality management. Boken tar också upp centrala skillnader mellan CSR och andra managementidéer, viktiga för att förstå vilka utmaningar CSR och hållbarhet innebär för företag, säger Mats Jutterström.

Medverkande i boken är Matilda Ardenfors, Tommy Borglund, Nicklas Egels-Zandén, Magnus Frostenson, Staffan Furusten, Mats Jutterström, Markus Kallifatides, Peter Norberg, Sabine Walter och Andreas Werr – flertalet verksamma vid Handelshögskolan i Stockholm. Staffan Furusten också verksam vid Score. Boken vänder sig i första hand till insatta praktiker och forskare, men även till studenter på magisternivå.

Boken "CSR as a Management Idea – Ethics in Action" (Jutterström & Norberg (red), 2013, Edward Elgar Publishing) kan beställas via www.e-elgar.com