CSR - Företagsansvar i förändring
CSR - Företagsansvar i förändring

Enligt förlaget visar boken "hur och varför idéer om företagsansvar förändras över tid och ger insyn i hur företag kan hantera dessa föränderliga krav på ansvarstagande. Den teoretiska diskussionen varvas med praktiska exempel från företag och andra organisationers arbete med socialt ansvar och hållbarhet".

Boken gavs första gången ut 2008. Nu kommer denna andra upplaga som uppdaterats med nya exempel på hur företag tar sig an frågor om samhällsansvar.

Boken är skriven av Maria Grafström (Score), Pauline Göthberg och Karolina Windell (Score).

 

Läs mer om boken "CSR - Företagsansvar i förändring" hos förlaget Liber.

Läs mer om Maria Grafströms forskning.

Läs mer om Karolina Windells forskning.