Dåliga kunder gör bra affärer!
Dåliga kunder gör bra affärer!

LOU bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt på alla marknader. Men det finns många slags marknader och ofta är det inte ändamålsenligt att handla enligt LOU. Genom att vara ”dåliga kunder” och inte helt följa reglerna i LOU, kan offentliga organisationer göra bättre inköp. Är sådana regelbrott demokratiskt försvarbara?

I boken diskuterar Staffan Furusten offentliga organisationers inköpsverksamhet med utgångspunkt i en studie av hur upphandlingar av tjänster från managementkonsulter går till. Sådana tjänster är komplexa och ställer offentliga upphandlare inför svåra avvägningar.

Läs mer om Staffan Furusten

Läs mer om boken på förlaget Liber