En berättelse om organisering
En berättelse om organisering

En berättelse om organisering blandar fiktion med organisationsteorins grunder. Boken drivs framåt av vad som händer på det nystartade modeföretaget Mess. Genom skildringen av Mess och människorna i och runt omkring företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus.

Mötet mellan den fiktiva berättelsen och de teoretiska fördjupningarna ger grundläggande förståelse för organisationsteorins olika delområden, såsom ledarskap, makt, motivation, kultur och beslutsfattande. Boken erbjuder kunskap och reflektion om varför organisation och organisering är centrala begrepp för att förstå det samhälle vi lever i.

Bakom boken står Maria Grafström, docent i företagsekonomi verksam vid Score och Score-anknutna Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, verksam som forskare och lektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga författare är Oline Stig, författare och skribent för Tidningen Vi och Sydsvenska Dagbladet och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om boken: https://www.studentlitteratur.se/#9789144117898/En%2Bber%C3%A4ttelse%2Bom%2Borganisering/innehall/