En modern myndighet
En modern myndighet

Föreställningen att statliga myndigheter verkar i både medborgarnas och näringslivets tjänst genomsyrar Trafikverket. Verket varken projekterar eller bygger, utan upphandlar sådana tjänster av privata företag. Det är marknadsidéer som råder, och verket ser sig som en partner till näringslivet.

Författarna analyserar Trafikverkets strävan efter att vara en renodlad beställare, att vara lyhörd i sin planering och att vara aktiv i EU-arbetet. I boken undersöks också hur dessa ambitioner förpackas. Vad säger ledningen om det som sker, och vad säger medarbetarna?

Boken är redigerad av Göran Sundström, Score och Bengt Jacobsson, Score. Övriga författare är Emma Ek Österberg, Leonora Mujkic, Martin Qvist, Hanna Sofia Rehnberg, Emma Spånberg och Göran von Sydow.

Läs mer om boken på förlaget Studentlitteratur: https://www.studentlitteratur.se/#9789144121727/En%2Bmodern%2Bmyndighet/