Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol
Föredöme eller fördömd? Medierna som moralisk domstol
 

Strävan efter synlighet är en av de största utmaningarna för organisationer i dag. Dagens medier erbjuder många möjligheter till det, men det blir också allt svårare för organisationer att kontrollera den egna mediebilden. Kritik, åsikter och rykten kan få snabb medial spridning, samtidigt som journalistiken i sig blir alltmer värderande. I medierna definieras allt oftare rätt och fel och företag och andra organisationer hyllas eller fördöms. Den värderande journalistiken sätter därmed organisationers moraliska kompass och frågor om ansvar och etik i fokus.

Här undersöks villkoren för organisationers synlighet och hur medierna påverkar våra uppfattningar om organisationers ansvarighet och moral. Utifrån aktuell forskning analyseras två tydliga och tongivande samhällstrender: en ökande medialisering och en ökande moralisering av organisationer och deras verksamheter. Medierna har i allt större grad en roll som moralisk domstol, och författarna diskuterar vilka konsekvenser det får för ledningen och organiseringen av alla typer av verksamheter.

Forskare: Maria Grafström, docent i företagsekonomi, Score vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm universitet; Pernilla Petrelius Karlberg, ekon. dr, Handelshögskolan i Stockholm; Karolina Windell, ekon. dr, Score och Uppsala universitet.

Ytterligare information: SNS Förlag