Boken bygger på tre fallstudier av svenska ideella organisationer med relationer till den svenska nykterhetsrörelsen. Varför använder dessa ideella organisationer vetenskap? Räcker det inte enbart med ideologi? Används vetenskap för att stötta en ideologi eller används vetenskap i stället för en ideologi?

Boken är avsedd för ledare i det svenska civilsamhället som arbetar med forskning och utvecklingsfrågor samt för forskare och studenter som är intresserade av hur organisationer använder vetenskap. I boken behandlas vetenskapens betydelse för att styra ideella organisationer, motivera ideella, medlemmar och anställda samt för att öka ideella organisationers oberoende. En av slutsatserna i boken är att vetenskap används i ideologins tjänst snarare än att ideologin underställs vetenskapens ideal. Utifrån denna slutsats mejslas i boken avslutande kapitel fram ett antal principer för hur ideella organisationer kan använda vetenskap i ideologins tjänst.

Ola Segnestam forskar om ideella organisationer och civilsamhällesfrågor vid forskningscentrumet Score, Stockholms universitet samt vid Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola.

Boken är ett resultat av forskningen inom temat ”Kunskapens organisering” vid forskningscentrumet Score, Stockholms universitet samt av forskningen vid Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal högskola. Boken finansieras i ett samarbete mellan Ersta Sköndal högskola, Forum Ansvar, Score och Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran.

Läs mer om Ola Segnestam Larssons forskning