Governing the Embedded State
Governing the Embedded State

”Hur styr regeringen riket egentligen? Och hur kan den styra riket?” Detta är frågor som har diskuterats alltmer under senare år inom såväl forskning som svensk förvaltningspolitik.

I boken "Governing the Embedded State - The Organizational Dimension of Governance" kombineras idéer och begrepp hämtade från governance-forskning och organisationsteori för att, med utgångspunkt i ett rikt empiriskt material, diskutera dessa frågor.

Boken beskriver hur regeringen styr främst genom att organisera förvaltningen i samband med större reformer. Inom ramen för den här grundläggande organiseringen fortsätter regeringen sedan att styra. Styrningen fungerar på grund av att starka normer om tillit och lojalitet präglar relationen mellan politiker och tjänstemän.

Göran Sundström, lektor och docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och forskare vid Score, har skrivit boken tillsammans med Bengt Jacobsson och Jon Pierre.